Jean Pierre Schomburg har været medlem af CAU's bestyrelse i knap seks år. Foto: CAU.

SAS fyrer omstridt fagforeningsmand

SAS har fyret næstformanden for de danske SAS-stewardessers forening. Hans handlinger under en strejke i 2015 kostede i sidste uge foreningen en millionbod i Arbejdsretten.

SAS har fyret næstformanden i Cabin Attendants Union, Jean Pierre Schomburg. Det erfarer CHECK-IN.dk.

Cabin Attendants Union (CAU) har omkring 1.000 danske SAS-kabineansatte som medlemmer og Jean Pierre Schomburg var foreningens ansigt i medierne, da kabinepersonalet i februar og marts sidste år nedlagde arbejdet i fem dage i protest mod overflytning af 147 SAS-stewardesser og -stewarder til Cimber A/S.

Netop Jean Pierre Schomburgs dobbeltrolle som næstformand og talsmand for de strejkende var en af de primære årsager til at CAU i sidste uge blev idømt en bod på million kroner af Arbejdsretten. Ifølge retten kædede Jean Pierre Schomburg i medierne strejken sammen med CAU’s forhandlinger med SAS om en overenskomst for de medlemmer, der skulle overflyttes til Cimber. Men det er ulovligt at bruge en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse som pression i en overenskomstforhandling.

Så positivt på strejken
Med udgangspunkt i blandt andet Jean Pierre Schomburgs udtalelser mente retten ikke, at foreningen i tilstrækkelig grad opfordrede de strejkende til at gå i arbejde igen, sådan som en medarbejderforening er forpligtiget til i henhold til den såkaldte hovedaftale, som regulerer mange af forholdene på det danske arbejdsmarked.

Arbejdsretten mente, at CAU tværtimod gav medlemmerne det indtryk, at foreningen så positivt på strejken.

”Arbejdsretten finder (…), at CAU ikke med alle rimelige midler har søgt at modvirke arbejdsnedlæggelsen, der blev indledt den 27. februar 2015, og at bringe den til ophør. CAU handlede på en måde, som var egnet til at skabe det indtryk hos medlemmerne, at CAU reelt så positivt på arbejdsnedlæggelsen og accepterede den, selv om man på de møder, man havde indkaldt til, med henvisning til afholdt fællesmøde opfordrede medlemmerne til at genoptage arbejdet,” skriver Arbejdsretten i sin dom.

Kostede 38 mio. kroner
Strejken sidste år stoppede først da SAS’ daværende koncerndriftsdirektør Flemming Jensen bad hver enkel kabinemedarbejder om at tilkendegive, om man fortsat ønskede at være ansat i SAS.

Strejken betød, at SAS måtte aflyse flere hundrede flyvninger og ombooke tusindvis af passagerer. SAS vurderer, at strejken alt i alt kostede selskabet 38 mio. kroner.

Efter strejken var Jean Pierre Schomburg til tjenstlig samtale med SAS’ danske basechef og fik en reprimande. Han har siddet i CAU’s bestyrelse i knap seks år.

Det var onsdag ikke muligt for CHECK-IN.dk at komme i kontakt med Jean Pierre Schomburg. Hos SAS oplyser pressechef Mariam Skovfoged, at selskabet ikke kommenterer på personalesager.