Det er forlængelsen af Finger B og en ny satellitterminal til venstre på tegningen, som kræver en lukning af tværbanen. Illustration: Københavns Lufthavn.

SAS vil have minister ind i bane-strid

Regeringen må træde i karakter og selv analysere hvilke konsekvenser en banelukning i CPH vil have for landets infrastruktur, mener SAS.

Det er ikke til udelt jubel, at Københavns Lufthavn i disse år udbygger markant for at give passagererne de bedste fordel i takt med at der kommer flere og flere af dem. Hos SAS er man således ikke videre begejstret for den lukning af lufthavnens såkaldte tværbane – bane 12/30 – som indgår i den store udbygningsplan, der skal gøre CPH i stand til at håndtere 40 mio. passagerer om året. SAS vil have regeringen og transportminister Hans Christian Schmidt til at gå ind i sagen.

Københavns Lufthavn havde sidste år 26,6 mio. passagerer. Det var knap fire procent flere end året før. En bedring i verdensøkonomien, fortsat massivt prispres og Ryanairs entré er imidlertid nogle af de faktorer, som har fået den procentvise passagervækst til at stige til to-cifrede tal i CPH den senere tid.

Hvis passagertallet i Københavns Lufthavn i de kommende år vokser med optimistiske 10 procent om året, så vil man allerede i 2019 nå 38,9 mio. passagerer og 42,8 mio. passagerer i 2020. Hvis den gennemsnitlige vækst i de kommende år kun er fem procent, så vil man passere 40 mio.-mærket i 2024 med 41,2 mio. passagerer.

Ny satellitterminal
For at det kan lade sig gøre at håndtere så mange passagerer, så er det nødvendigt at bygge til i massivt omfang, mener man i Københavns Lufthavn, der i 2014 præsenterede den ambitiøse udbygningsplan ”Expanding CPH”.

Den indebærer blandt andet en ny Finger E, som lufthavnen går i gang med at bygge næste år. Den skal først og fremmest bruges til langdistancefly. Planen indeholder også om- og tilbygninger af de eksisterende terminaler, så der bliver skabt mere plads i sikkerhedskontrollen og ”airside” i terminalerne.

De to sidste etaper i ”Expanding CPH” er en kraftig forlængelse af Finger B og en helt ny satellitterminal for enden af Finger A. De to projekter vil sandsynligvis først blive sat i søen, når CPH’s passagertal begynder at nærme sig 40 millioner. Og det vil de for at flyselskaberne kan parkere de fly, som skal til for at transportere de mange nye passagerer.

”Vi gør det for flyselskabernes skyld, så der er standpladser nok,” understreger pressechef Kasper Hyllested fra Københavns Lufthavn.

Han peger på, at forlængelsen af Finger B og opførelsen af satellitterminalen vil give flyselskaberne mulighed for at gennemføre 55.000 ekstra operationer om året. Det vil være en forøgelse af antallet af operationer med mere end 20 procent i forhold til i dag.

Aflyse 500 flyvninger
Alligevel skaber byggeprojekterne allerede nu vrede og irritation hos lufthavnens største kunde, flyselskabet SAS. De to projekter skal nemlig opføres der, hvor lufthavnens tværbane i dag ligger. En bane, der ikke bruges særligt ofte. Men når den gør, så er det ofte den eneste mulighed der er, for at lande i Københavns Lufthavn. Det er eksempelvis i tilfælde af kraftig vind fra sydøst eller nordvest. Så er der for megen sidevind til at flyene kan benytte lufthavnens to hovedbaner, 04R/22L og 04L/22R.

SAS frygter, at de vil være nødt til at aflyse mindst 500 flyvninger om året, hvis 12/30-banen lukkes. SAS står for knap 40 procent af alle operationer i lufthavnen. Hvis man tager udgangspunkt i SAS’ tal, så vil det betyde, at i alt omkring 1250 flyvninger til og fra lufthavnen vil blive aflyst hvert år. I 2015 var der i gennemsnit 104,4 passagerer ombord på de fly, som landede eller lettede i Københavns Lufthavn. Hvis det niveau holder i de kommende år, så vil det betyde, at 1.250 aflysninger vil berøre mere end 130.000 passagerer.

Bør træde i karakter
SAS mener, at lukningen af bane 12/30 er så vigtig for hele Danmarks infrastruktur, at beslutningen ikke bare kan overlades til Københavns Lufthavn. For selv om lufthavnen er en privat børsnoteret virksomhed med en australsk kapitalfond og en canadisk pensionskasse som hovedaktionærer, så er lufthavnens virke i sidste ende bestemt af ”Lov om Københavns Lufthavn”, som transportminister Hans Christian Schmidt har ansvaret for at administrere.

Derfor opfordrer SAS transportministeren og regeringen til at blande sig.

”Regeringen bør træde i karakter og få lavet sin egen analyse for at sikre, at der ikke findes andre løsninger som brugbare alternativer til en meget alvorlig banelukning,” siger Lars Wigelstop Andersen, direktør for public affairs i SAS.

Besluttes i Folketinget
SAS kommer dog til at vente lidt inden regeringen og transportministeren kommer på banen.

”Hvis Københavns Lufthavne vil nedlægge tværbanen 12/30, skal de i første omgang ansøge Trafik- og Byggestyrelsen, hvor sådan en ansøgning vil blive behandlet. Så længe der ikke foreligger en færdigbehandlet ansøgning, har jeg ingen kommentar til sagen,” siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til CHECK-IN.dk.

Hvis Trafik- og Byggestyrelsen en dag ude i fremtiden giver Københavns Lufthavn lov til at nedlægge tværbanen, så skal tilladelsen desuden besluttes i Folketinget som en ændring af ”Lov om Københavns Lufthavn”.

 

 

Relaterede artikler:

CPH gør klar til at bygge ny langdistance-finger

Borgere skælder ud på Københavns Lufthavn

Krydsvind og sne gav udfordringer i CPH

Københavns Lufthavn åben igen

CPH klar med ambitiøs udbygningsplan

CPH præsenterer sin plan for fremtiden