SAS kan kopiere ‘tyroler-model’

Det er to og et halvt år siden, at Austrian Airlines overflyttede hele produktionen til datterselskabet Tyrolean Airlines. Købet af Cimber A/S giver principielt SAS samme muligheder.

I begyndelsen af 2012 forsøgte ledelsen i Lufthansa-datterselskabet Austrian Airlines at nå til enighed med selskabets piloter og kabinepersonale omkring en ny overenskomst.

Det lykkedes ikke at opnå et tilfredsstillende forhandlingsresultat for det østrigske flyselskab, der som konsekvens heraf besluttede at overflytte den samlede produktion til et datterselskab ved navn Tyrolean Airways.

Dermed skulle 450 piloter og 1.500 kabineansatte den 1. juli 2012 skifte arbejdsgiver fra Austrian Airlines til Tyrolean Airways. Hos Tyrolean Airways var overenskomsterne billigere med andre pensionsordninger, arbejdstimer og anciennitetslister.

Manøvren betød, at 38 fly fra Austrian Airlines skulle flyve for Tyrolean Airways, der i forvejen betjente en række regionale ruter for moderselskabet. Også langdistanceflyene med undtagelse af et enkelt Boeing 777-fly skulle overflyttes til datterselskabet. Det var nødvendigt for Austrian Airlines at beholde et enkelt fly i flåden for at kunne opretholde den operative driftstilladelse (AOC, red.).

SAS vil ikke kommentere fremtid
Tyroler-modellen kan meget vel have været inspiration for SAS i forbindelse med købet af Cimber A/S. SAS vil i første omgang flytte produktionen af 12 Bombardier CRJ900-fly til det nye datterselskab, men principielt er der ikke noget i vejen for, at SAS på sigt kan flytte en større del af produktionen til det nyerhvervede selskab, hvor overenskomsterne er billigere.

Hos SAS ønsker man ikke at kommentere på de fremtidsmuligheder som opkøbet af Cimber A/S vil bringe. Men selskabet kan heller ikke afvise, at fremtiden vil byde på mere produktion i Cimber A/S.

“I første omgang vil vi fokusere på at få overflyttet produktionen med de 12 regionale CRJ-jetfly til det nye datterselskab. I øjeblikket har vi ikke planer om andet,“ siger pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS i Danmark til CHECK-IN.dk.

I stedet for at betale 20 mio. kroner for købet af produktionsselskabet Cimber A/S kunne SAS have valgt at etablere et nyt datterselskab og ansøge Trafikstyrelsen om operativ driftstilladelse til det nye selskab. Men den løsning blev ikke valgt af SAS.

“Vi har blandt andet lagt vægt på, at vi ved købet af Cimber A/S kunne erhverve os CO2-kvoter til en værdi af 35 mio. svenske kroner,“ siger pressechefen om begrundelsen for Cimber-købet fremfor selv at etablere en ny produktionsplatform.

Hos Austrian Airlines er man i begyndelsen af december efter to års tovtrækkeri endelig blevet enige om en ny overenskomst for piloter og kabineansatte. Det betyder, at samtlige 900 piloter og 2.300 kabineansatte hos Tyrolean Airways skal tilbage til moderselskabet den 1. marts 2015. Her skal de udføre “mere arbejde, for færre penge“, som koncernchef Jaan Albrecht tidligere har udtrykt det.