SAS overvejer at outsource halvdelen af flyflåden

SAS har overvejelser om senest i 2017 at outsource samtlige kort- og mellemdistancefly med 150 sæder og derunder til eksterne produktionsselskaber.

Med købet af Cimber A/S, der efter al sandsynlighed fremover kommer til at hedde Red1, har SAS taget det første skridt i retning af at sikre sig en større effektivitet i produktionen.

Red1 skal efter planen operere 12 CRJ900-fly på vegne af SAS. Denne flytype har 88 sæder og benyttes primært på føderuter, på ruter med beskedent markedsgrundlag samt på de ruter, hvor der er store udsving i efterspørgslen.SAS har også et datterselskab i Finland under navnet Blue1, og til dette selskab har SAS planlagt at overføre fem Boeing 737-fly.

Men det stopper tilsyneladende ikke her. I et internt notat, som CHECK-IN.dk er kommet i besiddelse af, fremgår det, at alle flyvninger med flytyper på 120 sæder og derunder skal produceres af eksterne produktionsselskaber. Det kunne eksempelvis være datterselskaberne Blue1 og Red1, svenske Braathens Regional eller danske Jet Time.

Jet Time beskæftiger i dag en halv snes ATR72-fly på vegne af SAS, og selskabet er således et af de fem faste produktionsselskaber, der i finansåret 2013/14 producerede flyvninger svarende til seks procent af den samlede produktion i SAS-Gruppen.

Op til 60 fly kan outsources
Men SAS har også med inde i overvejelserne senest i 2017 at outsource den samlede produktion med flytyper på 150 sæder og derunder. Den plan kom tilsyneladende allerede frem i en intern analyse fra 2013, der har fået avnet LISA. Der fremgår af det interne notat.

Såfremt samtlige flyvninger med flytyper på 150 sæder og derunder skal produceres eksternt, vil det betyde, at SAS skal overflytte selskabets fly af typerne Airbus A319 (141 sæder), Boeing 737-600 (123 sæder) og Boeing 737-700 (141 sæder) til et eller flere eksterne produktionsselskaber.

Samlet har SAS i dag 58 fly af disse typer, og hvis planen føres ud i livet, vil det betyde, at halvdelen af flåden skal outsources til eksterne produktionsselskaber. Nogenlunde samme øvelse har Lufthansa netop gennemført ved at overføre en del af selskabets fly til produktionsselskabet Germanwings.

“Det har hele tiden været planen, at den regionale jetproduktion skal ud af SAS. Vores budskab lige nu er, at det handler om alle fly med 120 sæder og derunder. Vi har ikke i øjeblikket planer om at skulle overføre andet,“ siger pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS i Danmark.

I notatet fremgår det endvidere, at SAS i 2020 ønsker blot at have én type kort- og mellemdistancefly i sin flåde. Denne flytype skal have mindst 150 sæder og være af den såkaldte NG-standard.

Det vil dog betyde, at SAS skal beslutte sig for, om man skal beholde eller sælge 29 fly af typen Boeing 737-800NG, eller om man skal vælge at afhænde 30 bestilte eksemplarer af det nye Airbus A320neo, der vil blive leveret fra slutningen af 2016 frem til 2019.

“Vi har tidligere kommunikeret beslutningen om, at vi på sigt ønsker at have en flytype til kort- og mellemdistanceflyvningerne. Men der er endnu ikke truffet beslutning om den ene eller den anden type,“ fastslår pressechefen.