Københavns Lufthavns tværbane 12/30.

SAS-piloter bekymret over tværbane-lukning

Bekymringerne blandt SAS-piloter i CPH over lukningen af den såkaldte tværbane er så store, at SAS har skrevet ud til alle sine piloter.

Flere af de piloter i SAS, som dagligt letter og lander i Københavns Lufthavn, er bekymret for udsigterne til, at de måske en dag ikke har lufthavnens såkaldte tværbane til rådighed. En bane, som især benyttes når der er kraftig sidevind på tværs af lufthavnens to hovedbaner.

Som omtalt flere gange på CHECK-IN.dk, så vil Københavns Lufthavn nemlig gerne lukke tværbanen – bane 12/30 – for at skabe plads til en ny satellitterminal og en forlængelse af Finger B. Det skal give flere gates og mere plads til de 40 mio. passagerer, som lufthavnen gerne vil nå op på at ekspedere indenfor en kort årrække. I 2016 havde lufthavnen 29 mio. passagerer.

Piloternes bekymring har nået et omfang hvor ledelsen på SAS-basen i Københavns Lufthavn har fundet det nødvendigt at sende en mail ud til alle SAS-piloterne i København.

Store konsekvenser
I mailen, som CHECK-IN.dk er kommet i besiddelse af, skriver basechef Peter Hyldig blandt andet, at SAS arbejder meget kraftigt på at gøre politikerne i Folketinget bekendt med de konsekvenser, som en lukning af bane 12/30 vil have for SAS. Banelukningen kræver nemlig en lovændring af ”Lov om Københavns Lufthavn” fra 1992.

”I udgangspunktet er vi i SAS ikke modstandere af at lufthavnen vokser sig større, men den fremlagte plan indeholder en udvidelse af terminalerne, der vil betyde at bane 12/30 lukkes. Det vil have store konsekvenser for os! I den forbindelse er vi meget aktive i arbejdet med at gøre vores forbehold kendt i kredsen af politiske beslutningstagere,” skriver basechef Peter Hyldig og fortsætter:

”Vi har allerede fremlagt et statistisk materiale, der nøje gør rede for de økonomiske konsekvenser af de perioder hvor vind og baneforhold vil gøre lufthavnen umulig at operere på. Vi har lavet en analyse, der sætter spørgsmålstegn ved den reducerede fleksibilitet og kapacitet, en lukning af tværbanen vil betyde,” forklarer basechefen.

Han understreger, at SAS ikke agter blot at sidde på hænderne og acceptere en banelukning, som vil have store konsekvenser for flyselskabet.

”Planen for lufthavnens udvidelse er nu i en høringsfase. Allerede i starten af februar måned, forventer vi at blive indkaldt til møde for at gøre rede for vores synspunkter. Jeg nævner dette, for at fortælle at vi ikke bare stiltiende accepterer, at vi som selskab påføres operationelle begrænsninger og økonomiske udfordringer,” skriver basechef Peter Hyldig til de omkring 500 SAS-piloter i CPH.

Fungere operationelt
Hos SAS bekræfter pressechef Mariam Skovfoged, at flere piloter har udtrykt bekymringer over banelukningen. Derfor har baseledelsen besluttet at sende en mail ud til alle.

”Det er rigtigt, at flere af vores piloter har ytret bekymringer i forhold til Københavns Lufthavns ønske om at nedlægge tværbanen. Bekymringerne går for eksempel på komfort for kunderne og økonomi for SAS, når der vil blive mange aflysninger og forsinkelser. Derfor informerer vi løbende vores pilotkorps om processen,” siger Mariam Skovfoged.

Hun understreger, at SAS principielt ikke har noget imod at lufthavnen udvider. Det er bare vigtigt at den også fortsat kan fungere operationelt tilfredsstillende.

”Det er nødvendigt for lufthavnen at udvide. Og vores ønske er at blive ved med at have en lufthavn, som er konkurrencedygtig og som fungerer operationelt – også for vores piloter,” understreger Mariam Skovfoged.

Behandles i Folketinget
Kort før jul indgav Københavns Lufthavn sin ansøgning til Trafikstyrelsen om lov til at lukke tværbanen. Hvis Trafikstyrelsen siger god for en lukning, skal forslaget behandles i Folketinget i løbet af i år.

Forud for indsendelsen af ansøgningen havde Københavns Lufthavn analyseret en lang række forslag til hvordan lufthavnen kunne udvides for at kunne håndtere 40 mio. passagerer om få år. Konklusionen var, at løsningen med at lukke tværbanen og bygge terminaler i den nordvestlige ende af banen var den eneste løsning, som kunne håndtere 40 mio. passagerer.

 

 

 

Relaterede artikler:

Her er alternativerne til tværbane-lukning

CPH: Plads til passagerfordobling med tværbane-lukning

CPH tier om omfanget af tværbane-operationer

CPH: Ingen kompensation for banelukning

Flyselskaber i fælles front mod banelukning

Pilot: Banelukning vil give større fejlrisiko

SAS vil have minister ind i bane-strid