SAS venter på godkendelse fra Singapore

Det kommende samarbejde mellem SAS og Singapore Airlines har i løbet af 8 måneder udviklet sig gennem en mere forpligtende hensigtserklæring mellem parterne. Lige nu afventer SAS, at myndighederne i Singapore godkender joint venture-aftalen, og SAS har samtidig en forventning om, at aftalen bliver positivt modtaget af de skandinaviske fagforeninger.

Den 19. maj 2011 udsendte SAS en pressemeddelelse med overskriften SAS and Singapore Airlines to strengthen partnership.

Af pressemeddelelsen fremgik det, at SAS og Singapore Airlines havde underskrevet et Letter of Intent med henblik på at udvikle samarbejdet til at omfatte flere codeshare-flyvninger samt etablering af nye ruter mellem Skandinavien og Singapore.

Til afløsning af maj måneds Letter of Intent (LOI)blev der 12. januar i år underskrevet et Memorandum of Understanding (MOU).

Såvel LOI som MOU er en hensigtserklæring, men den juridiske forskel er, at LOI nødvendigvis kun udtrykker, hvad en part skal gøre i forhold til den anden, mens MOU udtrykker hvad begge parter er enige om at gøre, og således også er mere forpligtende for begge parter.

Uanset forskellenei hensigtserklæringernes forpligtende karakterbekræfter SAS-direktøren dog, aten kommende aftale med Singapore Airlines blot afventer godkendelse fra myndighederne i Singapore, førend aftalens overordnede indhold kan offentliggøres.

Øget flybetjening mellem Skandinavian og Singapore

Den øgede flybetjening mellem Skandinavien og Singapore skal ske gennem etablering af en ny rute mellem Stockholm og Singapore, ligesom frekvenserne mellem København og Singapore angiveligt skal øges.

Beslutningen om at etablere en rute fra Stockholm til Singapore er dog overraskende. Det handler nemlig først og fremmest om at kunne tilbyde frekvente flyafgange, hvis man vil fastholde og tiltrække den interkontinentale trafik.

I dag tilbyder Singapore Airlines 3 ugentlige afgange fra Singapore til København. En fælles opgradering af rutentil minimum 5 ugentlige afgange på ruten vil således være logisk, førend der åbnes fra andre skandinaviske gateways.

Hertil siger PR-direktør Anders Lindström fra SAS: “Det er vores vurdering, at der er et lokalt marked fra Stockholm, deri kombination med feeder-forbindelser vil kunne skabe lovende muligheder for en rute mellem Stockholm og Singapore.“

Umiddelbart vil det give størst mening, hvis SAS overtager ruten mellem København og Singapore, og Singapore Airlines i stedet etablerer sig på ruten fra Singapore til Stockholm. SAS har i forvejen den interkontinentale base i Københavns Lufthavn og med de nuværende 11langdistancefly vil det ikke være kosteffektivt at øge produktionen af langdistanceruter i Stockholm.

FlyrutermellemSkandinavien og Singapore er samtidig meget kapacitetskrævende at drive. Flyvetiden mellem København og Singapore er på 12-13 timer, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre en rotation på 24 timer, som det er tilfældet med afgangene til Kina. Derfor vil det kræve to fly at sikre daglig betjening, mens en daglig rute til Beijing eksempelvis kan betjenes med et fly på grund af den noget kortere flyvetid.

Tilsyneladende arbejdes der stadig med en joint venture-model, således at selskaberne skal dele indtægter og udgifter i det kommende rutesamarbejde.Men ellers er informationerne stadig yderst sparsomme, idet SAS hverken kan bekræfte starttidspunkt eller fordeling af ruter og frekvenser mellem de to operatører.

“Vi er ikke i stand til at kommunikere detaljerede informationer om aftalen, sålænge der ikke er opnået en godkendelse fra myndighederne i Singapore,“ siger Anders Lindström.

Forventer opbakning fra fagforeningerne

HvisSingapore Airlines alenebliver operatør på ruteudvidelserne, forventes det at kunne skabe uro hos de skandinaviske fagforeninger.

Hele operationen vilkunne billiggøres ved at lade Singapore Airlines varetage flyvningerne, idet omkostningerne til flypersonalet ikke er på samme niveau, som det er tilfældet med skandinavisk personale.

Og da et joint-venture samarbejde principielt betyder, at alle indtægter og udgifter skal deles mellem parterne, vil det være mest logisk at benytte det billigste produktionsapparat. Her vil Singapore Airlines have en omkostningsfordel i forhold til SAS.

Men hos SAS forventer man tilsyneladende ikke at støde ind i problemer med fagforeningerne.

“Vi forventer en positiv opbakning fra fagforeningerne, når detaljerne i aftalen er blevet færdigforhandlet,“ understreger PR-direktør Anders Lindström.

Dette indikerer, at SAS tydeligvis forventer at øge selskabets egen produktion, fremfor at lade den Singapore-baserede samarbejdspartner varetage den fulde operation på ruterne.