Frankfurt Lufthavn. (Foto: Frankfurt Airport | Facebook.com | Fraport | PR)

Sommerens flytrafik steg med syv procent

Selvom der fortsat blev foretaget færre flyvninger end i 2019, viser nye tal fra Eurocontrol, at antallet i år er steget med syv procent i forhold til 2022. Juli blev en milepæl i genopretningen.

I løbet af juni, juli og august i år fortsatte genopretningen i flytrafikken i det luftrum, som Eurocontrol kontrollerer. I forbindelse med at højsæsonen er overstået, har den europæiske lufttrafiktjeneste gjort status over udviklingen i de 41 – fortrinsvis europæiske – lande, der er en del af netværket.

Heri lyder det, at der fra den 1. juni til og med den 31. august i år blev foretaget 2.989.583 flyvninger i luftrummet, hvilket er en stigning på syv procent, når man sammenligner med samme periode i 2022. På daværende tidspunkt var tallet 2.793.805.

Til trods for stigningen, er der fortsat mindre aktivitet på himlen, end tilfældet var i de tre sommermåneder inden COVID-19-pandemien. Det aktuelle tal repræsenterer et fald på syv procent i forhold til 2019-niveauet, da der dengang blev foretaget 3.214.547 flyvninger.

Over en million flyvninger i samme måned
Eurocontrol fortæller, at flere områder af luftrummet oplevede en større stigning end de føromtalte syv procent. Det gælder blandt andet den såkaldte sydøstlige akse fra Kroatien til Tyrkiet, hvor stigningen i antallet af flyvninger var 10 procent, når man sammenligner med 2022.

I gennemsnit blev der foretaget 32.495 daglige flyvninger i højsæsonen, og det toppede den 7. juli, der med 34.637 flyvninger blev den travleste dag i de tre måneder. Yderligere bød sommeren i år også på en milepæl i genopretningen.

Juli blev nemlig første enkeltstående måned siden september for fire år siden, at Eurocontrol registrerede flere end en million flyvninger i luftrummet. I årets syvende måned noterede trafiktjenesten 1.018.890 operationer på tværs af de 41 medlemslande.

Vejret spænder ben
Sommervejret har tilsyneladende ikke været til gavn for flytrafikken, da Eurocontrol har oplevet en stigning i antallet af vejrerelaterede forsinkelser. I gennemsnit er denne slags forsinkelser steget fra 1,0 til 1,6 minut per flyvning, når man sammenligner med 2022.

I alt er antallet af minutter, som flyvninger har været forsinket grundet vejret, steget med 70 procent i forhold til for et år siden. Ser man bort fra de forsinkelser, som vejret var skyld i, er det overordnede niveau i forsinkelserne dog faldet med 14,8 procent i forhold til 2022, da det er gået fra 2,7 til 2,3 minutter per flyvning.

Punktligheden er blevet forbedret med 2,1 procentpoint fra 63,9 procent i 2022 til 66 procent i år, men den er dog fortsat 6,9 procentpoint bagud i forhold til 2019, hvor tallet var 72,9 procent.

Eurocontrol oplyser, at tjenesten i løbet af de kommende måneder sammen med flyselskaber, lufthavne, lokale lufttrafiktjenester og militær vil påbegynde arbejdet med en plan, som skal mindske antallet af forsinkelser og forbedre passagerernes rejseoplevelse i 2024 og årene herefter.


Relaterede artikler:

Vejret skyld i stigende antal flyforsinkelser i juli

Eurocontrol: Færre forsinkelser i lufttrafikken i juni

Island bliver 42. medlem af Eurocontrol