Succesfuld prøveflyvning hos Cimber Sterling

Cimber Sterling gennemførte tirsdag en prøveflyvning med et ATR72 turboprop-fly fra Karup, hvor flyet simulerede fire indenrigsstrækninger. Efter landingen i Billund Lufthavn var der intet unormalt at konstatere efter flyvningen.

Ifølge Cimber Sterlinghar den dansketransportminster Hans Christian Schmidt bedt selskabet om at foretage en prøveflyvning i dansk luftrum, så snart det var forsvarligt.

Flyvningen var planlagt til at udgå fra Karup Lufthavn tirsdag kl. 12:00, men blev efterfølgende udskudt et par timer, da Statens Luftfarsvæsen ikke kunne give tilladelse til start før kl. 15:00 p.g.a. for høj koncentration af aske i luftrummet over Danmark.

Formålet med flyvningen var at indsamle data om den aktuelle askekoncentration i dansk luftrum. Flyvningen blev foretaget med Cimber Sterlings fly af typen ATR 72, som selskabet hævdede var specielt velegnet til formålet. Der blev foretaget en ca. to timers flyvning i Zone 2 og Zone 3, der er lettere forurenede af askeskyen.

EU har tilladt de nationale myndigheder at flyve i den rene og lettere forurenede zone.

Zone 1: Områder med en høj forekomst af vulkansk aske
Inkluderer området umiddelbart omkring vulkanen med en yderligere sikkerhedszone. Området defineres på baggrund af bl.a. meteorologiske data, således at alle områder med en risiko for en høj forekomst af askepartikler er omfattet af denne zone. Der er totalt flyveforbud i denne zone.

Zone 2: Områder med en lav forekomst af vulkansk aske
Et område udenfor zone 1, hvor flyvning kan udføres, når de aktuelle forhold, kontrolflyvninger og en samlet risikovurdering fastslår, at flyvning kan udføres på et tilfredsstillende flyvesikkerhedsmæssigt niveau. Flyvning i zone 2-områder forudsætter myndighedernes accept samt at særlige procedurer følges.

Zone 3: Områder, hvor der ikke er partikler fra vulkansk aske
Her kan der flyves frit uden restriktioner eller særlige forholdsregler overfor vulkansk aske.

Data fra prøveflyvningen, der sluttede tirsdag kl. 17:15 i Billund Lufthavnvil blive analyseret løbende og kommunikeret via de danske myndigheder.

“Det er gået godt, og der var umiddelbart intet unormalt at bemærke. Det var dejligt at være på vingerne igen efter næsten en uge på jorden,”sagde kaptajn Henrik Kornmaaler umiddelbart efter landingen i Billund.