Syv dage der ændrede SAS

SAS bliver aldrig det samme selskab igen efter den skæbneuge, som selskabet netop har været igennem. De imagemæssige skader vil tage lang tid at hele.

SAS har i den forgangne uge været noget udsat fornoget derminder omennærdødsoplevelse som følge af det pres, som banker og hovedaktionærer via bestyrelseog ledelse satte ind overfor piloterne og kabinepersonalet i det skandinaviske flyselskab.

Sidenetableringen i 1946 har SAS værethele skandinaviens flyselskab, og imagemæssigt harselskabet altid været overlegent i forhold til mange andre virksomheder iskandinavisk erhvervsliv. Netop derfor var udsigten til en SAS-konkurs så uvirkelig, at de fleste ikke har haft fantasi til atforestille sig, at det kunne være så galt fat, som det reelt var.

Tillidentil SAS harlidt etalvorligt knæk i den forøbne uge, hvorfor det givetvisvil tage lang tid atfå den genoprettet.Tidligere var det ikke en mulighed, at SAS kunne gå konkurs.Nu eksistererrisikoen dog et eller andet stedi manges bevidsthed trodsden redning, der tilsyneladende er i gang i disse timer.

“Det er ikke ligefrem imagepleje, som vi har dyrket i den forløbne uge,“ konstaterer pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS ien indrammende kommentar til forløbet.

Salgetpåvirket
Det voldsomme pres på piloter og kabinepersonaleharnemlig påvirket alle interessenter omkring SAS. Først og fremmest kunderne, deri etendnuubekræfet omfang har været tilbageholdende mednybestillinger til selskabets flyvninger.

Heruodvervil selskabets leverandører i ind- ogudland angiveligt være mere agtpågivende omkring fremtidig kreditgivning, således at SAS formentlig kanforvente, at forretningsbetingelsernehosflere af samarbejdspartnerne vil blive ændret fremadrettet.

Når SAS således får opgjort omfanget afde skader,som selskabet er blevet påført i den forløbne uge, vil der uden tvivlpå kort sigt være tale ombetydelige påvirkninger af såvel likviditet,omsætning og image.Og ikke mindst forholdet mellem ledelse og medarbejdere, som de benhårde forhandlinger et eller andet stedhar tæret ganske voldsomt på.

Der forestår derfor et større “oprydningsarbejde“,hvor SAS skalforsøge at genskabe tilliden i markedet efter at have været ubarmhjertigt eksponeret som et direkte konkurstruet flyselskab. Derfor mener flere iagttagere, at SAS for endegyldigt vil være forandret efter at have mistet sinimagemæssige uskyld efter hele 66 års drift.