Indgangen til Terminal 3 i Københavns Lufthavn. (Arkivfoto: CPH)

Takstnedsættelser rammer bundlinjen hos CPH

Overskuddet i Københavns Lufthavne A/S faldt i 2018 med 12,7 procent trods vækst i såvel omsætning som passagertal. Lavere takster er en del af forklaringen.

Københavns Lufthavne A/S har i mange år været kendt for at være en velsmurt pengemaskine, og det er selskabet stadigvæk. Det går dog ikke så godt som tidligere, hvilket er resultatet af den regulering, som regeringen lagde op til i luftfartsstrategien, der blev præsenteret i sommeren 2017.

Det betød blandt andet, at Københavns Lufthavn den 1. april 2018 måtte nedsætte taksterne med i gennemsnit 10 procent midt i den nuværende takstperiode, og når den nye takstaftale træder i kraft den 1. april i år, vil taksterne blive sænket med yderligere fem procent.

Takstnedsættelserne har da også sat et solidt aftryk i årsregnskabet for 2018. Driftsresultatet faldt med 13,1 procent til 1.584,4 millioner kroner, trods en stigning på 0,1 procent i omsætningen til 4.444,8 millioner kroner. Korrigeret for særlige forhold blev resultatet før skat på 1.451,5 millioner kroner.

Prisreduktionerne var årsagen til et fald i aeronautiske indtægter på 3,4 procent, mens de ikke-aeronautiske indtægter fra blandt andet butikker, restauranter, parkering og hoteldrift steg med 5,5 procent.

Stigende investeringer
Årsresultatet er dog også påvirket af stigende afskrivninger som følge at et højt investeringsniveau. I 2017 og 2018 har lufthavnen sammenlagt investeret næsten 3,6 milliarder kroner, og i en 10-årig periode fra 2009 til og med 2018 løber de samlede investeringer op i 11,1 milliarder kroner.

“I 2018 kunne vi indvie en markant udvidet sikkerhedskontrol, en gangbro fra metrostationen direkte til SAS-Fasttrack og Security samt ikke mindst udvidelsen af området efter sikkerhedskontrollen, hvor der nu er 4.000 flere kvadratmeter med plads til passagerer, nye restauranter og butikker. Samtidig besluttede vi i 2018 at igangsætte byggeriet af anden fase af Finger E. Første fase står klar til sommer 2019, og næste år vil anden fase også være afsluttet”, forklarer Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye.

Udsigt til faldende overskud
Københavns Lufthavn forventer passagervækst i 2019 som følge af flere nye ruter og øget kapacitet, og passagerstigningen ventes at smitte af på omsætningen. Men omsætningsvæksten vil ikke give et positivt bidrag til bundlinjen, da takstnedsættelserne vil være større end den forventede omsætningsstigning.

Derfor forventes et overskud før skat på et sted mellem 1.250 og 1.350 millioner kroner mod 1.451,5 millioner kroner i 2018, når der er korrigeret for særlige forhold.

Hvis Storbritannien ender med at forlade EU ved en såkaldt hård Brexit kan Københavns Lufthavn forvente en yderligere negativ resultatpåvirkning gennem større driftsomkostninger som følge af øget paskontrol samt en ændret udnyttelse af Finger C og efterfølgende disponering af standpladser.

 

Relaterede artikler:

ATP køber stor aktiepost i Københavns Lufthavn

CPH: Regulering fører ikke til den ønskede vækst

Minister: Mere af CPH’s shoppingoverskud skal bruges på luftfart