Trafikstyrelsen: Ren rutinecheck af SAS-økonomi

De nordiske luftfartsmyndigheder vil checke om SAS’ økonomi er tilstrækkelig robust til at holde selskabet flyvende i 12 måneder og leve op til EU’s krav. Det er ren rutine, forsikrer den danske trafikstyrelse.

Mens SAS i de forgangne uger tilsyneladende kæmpede for sit liv, så sad Trafikstyrelsen passivt og så til. Nu er selskabet, ifølge dets ejere, reddet. Til gengæld er Trafikstyrelsen og luftfartsmyndighederne i de to andre skandinaviske lande kommet op af stolene. Myndighederne vil nu undersøge, om SAS er i stand til at leve op til EU’s krav om at kunne holde sig selv økonomisk flyvende i 12 måneder.

EU’s regler for at drive luftfartsselskab siger klart, at et selskab skal kunne opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser i en periode på 12 måneder ud i fremtiden. Selskabet skal altså kunne svare en hver sit et år frem i tiden. Kan selskabet ikke det, så kan de nationale luftfartsmyndigheder inddrage luftfartsselskabets EU-licens, eller udstyre selskabet med en midlertidig tilladelse.

Lidt oppe at køre
Trafikstyrelsen, det norske Luftfartstilsynet og det svenske Transportstyrelsen vil nu sende hver deres brev til SAS, hvor de beder selskabet redgøre for dets økonomiske robusthed. SAS har en operationslicens i hvert af de tre lande.

Men der er ikke noget ekstraordinært ved myndighedernes ageren.

”Det er et helt rutinemæssigt check, som vi foretager hver gang tingene har været lidt oppe at køre i et selskab. Det er lige efter bogen og helt udramatisk,” siger vicedirektør i Trafikstyrelsen, Keld Ludvigsen, til CHECK-IN.dk.

Trafikstyrelsen foretog lignende kontroller af Cimber Sterlings økonomiske robusthed i perioden op til selskabets konkurs den 3. maj i år.