141 fuglekollisioner i Københavns Lufthavn

Året 2012 bød på 141 fuglekollisioner i Københavns Lufthavn, hvilket svarer til 5,8 per 10.000 operationer. Men alligevel er CPH endnu ikke klar med en fugleradar, som Havarikommissionen har anbefalet.

Kollisioner mellem fugle og fly er en vedvarende risiko, der er forbundet med flyvning. Disse hændelser kaldes “bird strikes“ og kan resultere i store skader på flyenes jetmotorer, hvis især store fugle eller mindre fugle i flok bliver suget ind i motorerne og samtidig beskadiger turbinebladene.

En af de senere års mere alvorlige hændelser omkring “bird-strikes“ fandt sted den 9. oktober 2009 om aftenen, hvor et SAS-fly af typen Bombardier CRJ900 under opstigningen fra Københavns Lufthavn med Aarhus Lufthavn som destination, fløj ind i et fugletræk af store bramgæs, der hver vejer mellem 1,5 og 2 kg.

I en højde på 256 fod blev flyet ramt af fuglene med kraftige vibrationer som følge. Piloterne kunne knapt aflæse instrumenterne på grund af rystelserne og måtte beslutte at lukke højre motor ned uden at have fuld vished for, hvorvidt venstre motor også var beskadiget. Flyet sikkerhedslandende efterfølgende uden yderligere dramatik.

I Havarikommissionens rapport blev der ikke lagt fingre imellem.

“Den voksende bestand af gæs breder sig ved Øster- og Nordsøen, hvilket kan blive et problem for flyvninger til og fra Københavns Lufthavn, som ligger på fuglenes trækruter. At fugle på træk i en given højde ikke kan observeres fra jorden i mørke eller ved nedsat sigtbarhed, anser Havarikommissionen generelt som en risiko for flyvesikkerheden,“ hed det i rapporten.

Baseret på den aktuelle hændelse valgte Havarikommissionen at fremsætte en anbefaling til det europæiske luftsikkerhedsagentur EASA (European Aviation Safety Agency). Heri hed det:

“Det rekommanderes, at myndighederne vurderer på mulige tekniske løsninger for observation og varsling af fugle på træk i mørke og ved nedsat sigtbarhed. Herunder muligheden for opstilling og anvendelse af radar til formålet.“

Det var således Havarikommissionens opfattelse, at en fugleradar i Københavns Lufthavn muligvis ville kunne have afværget kollisionen.

Ingen fugleradar i CPH
Men trods anbefalingen til EASA er der stadig ingen fugleradar i Københavns Lufthavn. Lufthavnen forsikrer dog, at det er noget man løbende kigger på.

“Vi har kigget på det i de senere år. Produkterne på markedet har hidtil ikke været gode nok. De er simpelthen for unøjagtige, fordi for meget trafik kan risikere at blive holdt tilbage. Vi taler med en række andre lufthavne for at høre om deres erfaringer og deres bevæggrunde for at installere en fugleradar,“ fortæller pressechef Søren Hedegaard Nielsen fra Københavns Lufthavn.

Hos Havarikommissionen har man heller ikke kendskab til tekniske systemer, der er fuldt effektive.

“Vi har brug for noget virksomt, og noget som har pålidelighed. Vi afventer stadig svar fra EASA, hvad man vil anbefale,“ forklarer Martin Puggaard, der er chef for Havarikommissionen.

Han erkender dog, at det er et område, der har meget stor opmærksomhed hos myndigheder, lufthavne og flyselskaber.

“Hudson River-havariet (US Airways flight 1549, red.) har været med til at skabe fokus på det her og illustrerede med al tydelighed, hvad der kan ske, hvis man rammer en flok store fugle. Det har skabt en forståelse af, at det er en nødvendighed at kigge ind i dette område,“ siger Martin Puggaard.

Et Airbus A320-fly fra US Airways kolliderede den 15. januar 2009 i relativ lav højde med en flok canadiske gæs umiddelbarten efter starten, hvorved begge motorer satte ud. Flyet, der havde 155 mennesker ombord, nødlandede efterfølgende på Hudson River i New York uden tab af menneskeliv.

Faldende antal kollisioner
I Trafikstyrelsens netop offentliggjorte årsrapport fra 2012 er der registreret 141 bird-strikes i Københavns Lufthavn svarende til 5,8 per 10.000 operationer. Det er et relativt højt tal, som skyldes lufthavnens beliggenhed tæt på vådområder og de store fugles trækruter.

Antallet af kollisioner har dog været faldende i de senere år efter at lufthavnens “mågejægere“ har udviklet nye metoder til fuglekontrol. Der anvendes blandt andet hunde til at skræmme fugleflokkene væk, mens angstskrig udsendt fra patruljebilernes højttalere, skræmmeskud og i sidste ende skarpe skud, skal sikre, at fuglene ikke kommer ind over baneområdet.

Det er fuglearter som grågæs, tårnfalke og ringduer, som udgør den største risiko for flytrafikken i Københavns Lufthavn. Det er fugle, der flyver i flok og har en relativ stor vægt.

Der har i lufthavnens historie blot været fire episoder, hvor gæs har været involveret i kollisioner. Den første hændelse daterer sig tilbage til 1996, hvor et Boeing 767-fly blev ramt af grågæs. Herefter var der to episoder indenfor et halvt år i slutningen af 2002 og begyndelsen af 2003, hvor henholdsvis bramgæs og grågæs medførte kollisioner. Endelig var der den omtalte hændelse den 9. oktober 2009, hvor et CRJ900-fly kolliderede med bramgæs umiddelbart efter starten.