Aarhus Airport. (Foto: Marieke van Hulst Pedersen | theaviationplatform.dk)

Aarhus Airport opkrævede ulovlige gebyrer

Aarhus Airport og SikkerParkering har overtrådt renteloven ved at opkræve for høje rykkergebyrer for forbrugere, som for sent betalte for deres parkering. Det vurderer Forbrugerombudsmanden.

Flere forbrugere, som har parkeret i Aarhus Airport, har klaget til Forbrugerombudsmanden, fordi de skulle betale et såkaldt opkrævningsgebyr på mellem 250 og 300 kroner. Gebyret blev opkrævet på grund af manglende betaling.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at opkrævningsgebyrerne reelt var rykkergebyrer og derfor omfattet af reglerne i renteloven. Gebyrerne var ulovlige, da de oversteg den tilladte grænse på højst 100 kroner per rykkerskrivelse.

Lufthavnen retter ind
Aarhus Airport A/S har meddelt Forbrugerombudsmanden, at selskabet har valgt at efterkomme Forbrugerombudsmandens vurdering og vil ændre sine procedurer i overensstemmelse med reglerne.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

”Renteloven indeholder et loft over, hvor høje gebyrer en virksomhed må opkræve for at sende rykkerskrivelser til skyldnere. Det gælder også parkeringsselskaber, der vil rykke en forbruger for manglende betaling af parkeringstid.”

Han tilføjer, at reglerne har til formål på den ene side at dække virksomheders rimelige inddrivelsesomkostninger og på den anden side sikre, at inddrivelse ikke bliver en indtjeningskilde i sig selv.

I strid med reglerne
Parkeringspladsen ved Aarhus Airport har automatisk registrering af nummerplade ved ind- og udkørsel.

Ifølge parkeringsvilkårene kan kunden betale for parkeringen i op til 48 timer efter udkørsel fra parkeringsområdet. Er der ikke betalt inden for denne frist sendes et brev til bilens ejer med opkrævning af parkeringsafgiften og et opkrævningsgebyr. Dette brev betragtes efter renteloven som et rykkergebyr.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at det også var i strid med reglerne, at man på baggrund af overvågningsbillederne sendte kontrolafgiften til adressen tilhørende motorkøretøjets registrerede bruger. Reglerne foreskriver, at kontrolafgiften skal være anbragt umiddelbart synligt på køretøjet eller være overgivet til føreren.

Mens Aarhus Airport har valgt at rette ind efter Forbrugerombudsmandens afgørelse, har parkeringsselskabet meddelt, at man ikke vil efterkomme Forbrugerombudsmandens vurdering.


Relaterede artikler:

Aarhus Airport: Tilbagegang fortsatte i maj

Vil have vished om Aarhus Airport før sommerferien

Finansieringstilsagn redder Aarhus Airport året ud