Aarhus Lufthavn afventer EU-afgørelse om statsstøtte

Ryanair kan risikere at skulle betale uretmæssigt udbetalt statsstøtte tilbage til danske myndigheder.

Finanskrisen og den mange følgevirkninger slog for alvor igennem i 4. kvartal 2008, hvor de sidste fire års uafbrudte vækst hos Aarhus Lufthavn fik en brat afslutning. Det resulterede i samlet 573.175 passagerer, hvilket er en svag stigning på 0,3 % i forhold til året før. Det fremgår af selskabets årsrapport for 2008.

Nok så interessant kan det også læses i årsrapporten, at EU-kommissionen i januar måned sidste år varslede, at man ville undersøge, hvorvidt lufthavnen uretmæssigt havde udbetalt statsstøtte til Ryanair gennem samarbejdet med det irske lavprisselskab. De danske myndigheder har afleveret et svar, der frikender Aarhus Lufthavn og de involverede. Lufthavnsdirektør Ole Paaske skriver i sin ledelsesberetning, at i værste tilfælde kan de danske myndigheder af EU blive pålagt at beregne og efterfølgende bede Ryanair om attilbagebetale en eventuel uretmæssigt udbetalt statsstøtte.

Ole Paaske

Lufthavnsdirektør Ole Paaske, Aarhus Lufthavn

Lufthavnsdirektøren nævner yderligere, at Folketinget i februar 2007 vedtog en lov vedrørende regulering af lufthavnstakster. Denne er endnu ikke fuldt ud implementeret, idet en arbejdsgruppe nedsat af Transportministeren bl.a. skal arbejde med forslag til udformning af en ny såkaldt BL (bestemmelse for luftfart) for loven. Det indebærer bl.a., at arbejdsgruppen skal kortlægge de stærkt variererede økonomiske betingelser, de danske provinslufthavne drives under i dag, vurderer Ole Paaske.

Han skriver afsluttende i årsrapporten: “Det kan ikke afvises, at den efterfølgende politiske behandling kan føre til udformning af en BL, der vil få vidtrækkende konsekvenser for de fremtidige betingelser for drift af provinslufthavne i Danmark – herunder Aarhus Lufthavn A/S.“

Aarhus Lufthavn venter et svækket resultat for 2009, idet lufthavnen forventer en nedgang i passagertallet på ca. 15 – 18 % i forhold til året før. Seneste trafiktal for maj måned viser ennedgang på6 % på udenrigsruterne og12,4 på indenrigstrafikken.