Trappetårnet i Billund Lufthavn (Arkivfoto: Morten Lund Tiirikainen)

Billund Lufthavn får togforbindelse i 2020

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgået en ny trafikaftale, der sikrer en baneforbindelse til Billund i 2020. Lufthavnens direktør forudser et egentligt trafikspring.

En aftale om modernisering af jernbanenettet blev tirsdag eftermiddag indgået mellem regeringspartierne (S, SF og R) med støtte fra Danske Folkeparti og Enhedslisten.

Det betyder, at der i 2020 vil blive etableret jernbaneforbindelse til Billund med stationer ved Billund Lufthavn og nær Legoland.Det er den såkaldte “Jelling-løsning“, der i første omgang er blevet vedtaget. Den omfatter en ny 19 kilometer enkeltsporet jernbane til Billund Lufthavn med en tophastighed på 120 km/t.

Dansk Folkeparti har dog fået indføjet i aftalen, at Transportministeriet på baggrund af drøftelser med de lokale parter vil komme med oplæg til alternative linjeføringer, herunder en letbane. Aftaleparterne vil drøfte oplægget i april 2014.

40 mio. kroner per kilometer
Løsningen medfører en rejsetid på 29 minutter mellem Vejle og Billund Lufthavn og der forventes halvtimedrift, da færre frekvenser ikke vil gøre det attraktivt for flypassagerer at benytte løsningen.

Netop halvtimedriften det meste af døgnet betyder, at driftsomkostningerne til banen er væsentlig højere i forhold til passagertallet for andre tilsvarende baner i Danmark. Derfor har Trafikstyrelsen da også beregnet, at der vil være et behov for et årligt driftstilskud på 50 mio. kroner udover selve anlægsinvesteringen på 734 mio. kroner samt VVM-undersøgelsen til 16 mio. kroner.

Med en anlægspris på trekvart milliard kroner kommer hver kilometer jernbanestrækning således til at koste 40 mio. kroner. I regnestykket skal man dog tage højde for, at der blandt andet er indkalkuleret omkostninger i til etablering af perronfaciliteter i lufthavnen.

Når jernbaneforbindelsen står færdig i 2020, vil perronen i Billund Lufthavn blive placeret umiddelbart øst for den østligste af de to fodgængerpassager mellem P-huset og terminalen. Dermed vil perronen være så tæt på udgangen i terminalen som muligt. Herudover tager placeringen også hensyn til fremtidige udvidelser i lufthavnen.

En stor dag
I Billund Lufthavn er der stor glæde over beslutningen, der vil være til gavn for de mere end 2,8 mio. passagerer, der årligt rejser igennem den sydjyske lufthavn.

”Det er en stor dag for Billund Lufthavn. Beslutningen om etablering af en jernbane til lufthavn er ligeså afgørende som, da man i EU besluttede at liberalisere den europæiske luftfart, således at lufthavnen fik mulighed for at etablere international rutetrafik. Vejprojekterne har naturligvis også betydet noget, men med togforbindelsen får vi mulighed for at få fat i et segment, som vi ikke har fat i i dag,” siger administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen fra Billund Lufthavn til CHECK-IN.dk.

Hos Billund Lufthavn understreger man, at optageområdet ikke øges, men at kundeunderlaget i stedet vil blive større.

“Der bliver lettere adgang til lufthavnen for rejsende fra de 35 procent af husstandene i Midt- og Sydjylland, der ikke har egen bil. Herudover vil vi få en konkurrenceforbedring i det fynske marked. Endelig skal man ikke glemme, at turister der rejser ind i Danmark via Billund Lufthavn fremover nemmere vil kunne komme ud i landet. Det gavner turismen i hele det vestdanske område,“ mener lufthavnsdirektøren.

Forventer trafikspring
I 2013 rejste flere end 2,8 mio. passagerer gennem Billund Lufthavn. Ifølge lufthavnens egne prognoser forventer man omkring 3,5 mio. passagerer i 2020, men med jernbaneforbindelsen oveni bliver der tale om et egentligt trafikspring.

“Blot mellem tre og fire procent af vores passagerer benytter i dag kollektiv trafik til og fra lufthavnen. I andre skandinaviske lufthavne benytter mellem 30 og 35 procent af passagererne kollektiv trafik. Så vi tror på et trafikspring, der betyder, at vi når fire mio. passagerer tre til fire år tidligere end ventet,“ vurderer Kjeld Zacho Jørgensen.

Inden aftalen faldt på plads har der været undersøgt muligheden for etablering af en letbane fra Vejle til Billund, men lufthavnsdirektøren sel helst, at Jelling-løsningen fastholdes.

“Jeg synes, at jernbanen var den rigtige løsning. Nu er der udsigt til, at vi kobles op på det landsdækkende hovednet og bliver en del af et større trafiksystem.“