Byggekranerne skal ruste CPH til kamp

Mere end 5.000 kvadratmeter nybyggeri er et af de offensive kort, når Københavns Lufthavn i de kommende 3 – 5 år vil forsøge at stække lufthavnene i Helsinki og Amsterdam og positionere sig som Nordeuropas førende trafikknudepunkt.

Byggekraner bliver et af Københavns Lufthavns vigtigste våben i kampen om titlen som Nordeuropas primære trafikknudepunkt. En kamp som lufthavnen med en ny ambitiøs strategi har udfordret Helsinki, Amsterdam og den nye storlufthavn i Berlin til.

Strategien med navnet World Class Hub består blandt andet af en plan om at investere 3 milliarder kroner over de næste 3 – 5 år i nybygninger på over 5.000 kvadratmeter og ombygninger på 800 kvadratmeter af Terminal 2 og Finger C, der primært bruges til oversøiske flyvninger. Også bagagefabrikken under lufthavnen får del i byggebudgettet, ligesom der skal etableres en direkte forbindelse mellem Metro-stationen og Terminal 2.

I Terminal 2 er det planen at bygge 1.200 nye kvadratmeter og ombygge 800 kvadratmeter. Samtidig skal en stor del af den lange butiksarkade, der i dag forbinder Terminal 2 og 3 inddrages til check-in område. Det skal gøre det muligt at øge antallet af check-in pulte i Terminal 2 fra 100 til omkring 115.

Ny lounge

I Finger C er byggekranerne allerede i fuld sving. En udbygning på i alt 4.100 kvadratmeter skal skabe plads til en ny lounge, bedre forhold for især de oversøiske rejsende og en stor udvidelse af fingerens paskontrol. Dermed skabes der bedre forhold for den interkontinentale trafik, som lufthavnen får mere og mere af i disse år.

Selvom den ikke er synlig for passagererne, så skulle den kommende opgradering og udbygning af lufthavnens underjordiske bagagefabrik også komme passagererne til gode. En gennemgribende opgradering af de x-ray maskiner, der bruges til at gennemlyse al bagage, skal gøre lufthavnen i stand til at håndtere langt mere bagage end det er tilfældet i dag. Samtidig er målet at blive mindre sårbare over for de nedbrud i bagagehåndteringen, som plagede lufthavnen flere gange sidste år.

Når man i dag ankommer med metro eller tog til lufthavnen kommer man direkte ud i Terminal 3, medmindre man vælger at gå ned på vejen og tage transitbussen ned til eksempelvis indenrigsflyene i Terminal 1. Det betyder at Terminal 3 ofte bliver proppet med passagerer, som ikke har noget ærinde i terminalen. De er blot på vej videre fra metro- og togstationerne til indtjekning i Terminal 2. Det vil Københavns Lufthavn gøre noget ved med nye direkte gangarealer uden om Terminal 3.

Lufthavnen har tidligere luftet tanker om at der måske en dag bliver brug for en fjerde terminal i den amagerkanske lufthavn. Terminal 4 indgår dog ikke som en del af investeringsplanerne for de næste 3 – 5 år. I 2011 rejste 22,7 mio. passagerer gennem Københavns Lufthavn. Inden for ti år forventer lufthavnen at nå 30 mio. årlige passagerer. Og hvis det mål nås er vurderingen, at der bliver behov for den fjerde terminal.