Cimber Sterling har brug for 300 mio. kroner

Det danskbaserede flyselskab Cimber Sterling har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 24. april, hvor selskabets bestyrelse skal bemyndiges til at udvide aktiekapitalen med op til 300 mio. kroner. Samtidig har selskabets revisor KPMG valgt at opsige samarbejdet.

Ledelsen i Cimber Sterling har på det senesteikke lagt skjul på, at der er behov for enrekapitalisering af det hårdt plagede flyselskab.

Da Mansvell Enterprises indtrådte som storaktionær i selskabet den 1. august sidste år, blev dertilført 165 mio. kroner i frisk kapital. Disse penge blev næsten udelukkende anvendt til at betale gæld til kreditorerne.

Sidenhen har Cimber Sterling måttet låne 239,3 mio. kroner af Mansvell Enterprises, men det har ikke været nok, idet tabene i det hårdt plagede flyselskab har været betydelige.

Derfor har selskabet brug for en langsigtet kapitalisering, der skal skabe ro om selskabet, hvorfor derher til aftenblev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 24. april.

På generalforsamlingen er det hensigten at bemyndige selskabets bestyrelse til i en eller flere omgange inden den 31. december 2012 at udvide aktiekapitalen med op til 300 mio. kroner uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

En kapitaludvidelse af denne størrelse er nødvendig for Cimber Sterling, idet selskabets egenkapital per 31. januar var på 82,5 mio. kroner med negativt fortegn. Herudover havde selskabet på samme tidspunkt en rentebærende gæld på omkring 600 mio. kroner, hvoraf 239,3 mio. kroner er relateret til hovedaktionæren Mansvell Enterprises.

Revisor forlader selskabet
Samtidig med den ekstraordinære generalforsamling har Cimber Sterlings revisor KPMG taget det opsigtsvækkende skridt at opsige samarbejdet med flyselskabet og fratræde som revisor.

Derfor indstiller Cimber Sterling, at PricewaterhouseCoopers bliver valgt som selskabets nye revisior. PwC har blandt bistået Cimber Sterling i udformningen af selskabets nye strategi og var desuden rådgivere for Mansvell Enterprises, da investeringen i Cimber Sterling blev foretaget i 2011.

Udover det nødvendige valg af en ny revisor er der flere andreting undervejs. Bestyrelsen foreslår, at Cimber Sterlings regnskabsår ændres til at følge kalenderåret, således at regnskabsåret fra 1. maj 2012 vil blive afsluttet den 31. december og således kun indeholde otte måneder.

Endelig er der lagt op til, at bestyrelsen kan udvides fra de nuværende 11 medlemmertil maksimalt 12 medlemmer, ligesom Lone Koch, der er datter af stifteren Ingolf Nielsen, er foreslået som nyt bestyrelsesmedlem som mindretalsrepræsentant i henhold til vedtægterne.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 24. april kl. 16.00 på Quality Airport Hotel Dan i Kastrup og ventes at blive omgærdet med den sædvanligt store medieinteresse.

Derimod er det nok et fåtal af de omkring 4.000 småaktionærer det vil møde op med udsigten til at overvære generalforsamlingens beslutning, der vil betyde endnu en udvanding af aktiens værdi.