Cimber vil fastholde den nuværende strategi

Strategiprocessen i Cimber Sterling under nyt ejerskab er allerede i gang. Administrerende direktør Jacob Krogsgaard forventer, at den nuværende strategi fortsætter uforandret, ligesom han også selv ser sig i spidsen for virksomheden efter den kommende ordinære generalforsamling, hvor en ny bestyrelse skal vælges.

Cimber Sterlings ledelse har ikke fået meget tid til sommerferie efter et par hektiske måneder med at sikre selskabets fremtid. På en ekstraordinær generalforsamling den 29. juli blev aftalen omat forhøje selskabets aktiekapital i en rettet emission mod Mansvell Enterprises vedtaget.

Selskabet har allerede indledt strategiprocessen, men det lader ikke til, at der er de store forandringer i vente.

“Jeg er overbevist om, at vores eksisterende strategi bliver fastholdt. Vi skal lave ganske få justeringer i forhold til det vi gør idag,“ afslører administrerende direktør Jacob Krogsgaard.

Mange eksperter og analytikere havde ellers forudset, at Cimber Sterling ville være tvunget til at afvikle Boeing 737-platformen og ferieruterne som et led ien ny strategi. Men det laderumiddelbart ikke til at være tilfældet.

I det kommende vintertrafikprogram forventerCimber Sterling at beskæftige to Boeing 737-fly i rutetrafikken, to på seriecharter, mensde sidste toaf selskabetsBoeing 737-fly enten skalstå på jorden eller udlejes til en andenoperatør. En af disse operatører kunne være ukrainske AeroSvit.

“Jeg kunne da godt forestille mig, at vi i vintertrafikprogrammet udlejede Boeing 737-fly til AeroSvit,“ siger Jacob Krogsgaard.

Direktøren bliver på sin plads

I sommerens løb har det på rygtebasis været fremme, at administrerende direktør Jacob Krogsgaard og bestyrelsesformand Vilhelm Hahn-Petersen ville blive udskiftet i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 30. august, når en ny bestyrelses skal vælges.

Om sin egen situation siger Jacob Krogsgaard: “Jeg er til enhver tid ansat af den siddende bestyrelse. Jeg skal finde ud, om det er interessant for mig fortsat at være administrerende direktør, ligesom vores nye køber ogsåskal finde ud af, om jeg er den rigtige på posten.“

Og han tilføjer: “Jeg er overbevist om, at situationen vil være den samme efter den 30. august. “

Jacob Krogsgaard understreger samtidig, at det har været vigtigt for Mansvell Enterprises at sikre, at ledelsen fortsætter. Det vil naturligvis også give god logik i forhold til at forsvare den investering, der netop erforetaget.

Ændringer i bestyrelsen

Når der mandag den 8. august indkaldes til ekstraordinær generalforsamling vil detdog være sikkert, at nyenavne kommer i spiltil bestyrelsen. Man skal dog ikke forvente at se en bestyrelse, der i personsammensætning vil blive domineret af den nye storaktionær Mansvell Enterprises.

“Det er ikke sikkert, atMansvell eksempelvishar lyst til at have flertal i bestyrelsen, ligesom vi som børsnoteret selskab har brug for en vis kontinuitet,“ siger Jacob Krogsgaard.

Iagttagereanser det derfor somsandsynligt, at Gregory Gurtovoy, der ejer 25 % af Mansvell Enterprises,vil sætte sig i formandsstolen, mens der formentlig vilblive plads til Vilhelm Hahn-Petersen somen aktiv næstformand.

Som børsnoteret selskabvil der være krav om en vis tilgængelighed til bestyrelsesformanden,hvilket kan være svært med Gregory Gurtovoy, der er Igor Kolomoyskys repræsentant i denukrainske oligarkssamtlige luftfartsinteresser.Derfor vil det være sandsynligt med Vilhelm Hahn-Petersen i en formel rolle som næstformand, men samtidig som en repæsentant, der kan udtale sig på den nye bestyrelses vegne.

Cimber Sterling ser således ud til at fortsætte selskabets virke uden større forandringer end de ejermæssige.