Sikkerhedskontrol i Københavns Lufthavn. (Foto: CPH)

CPH: Det går fremad

Ventetiderne i sikkerhedskontrollen i CPH er blevet kortere de senere uger, påpeger Københavns Lufthavn i kølvandet på trusler fra transportministeren om et politisk indgreb for at sikre ordentlige vilkår for pendlere.

Det går fremad og ventetiderne i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn er blevet reduceret med næste 20 procent efter iværksættelsen af et særligt indenrigsprogram. Det er det budskab, som Københavns Lufthavn meldte ud tirsdag.

Indenrigsprogrammet blev iværksat den 11. maj efter flere uger med massiv kritik fra pendlere og indenrigsrejsende over sammenlægningen af indenrigs- og udenrigsflytrafikken i Københavns Lufthavn den 29. marts. En sammenlægning der betyder, at indenrigs- og udenrigsrejsende nu skal benytte den samme centrale sikkerhedskontrol mellem Terminal 2 og Terminal 3.

Programmet skulle øge dialogen med pendlerne og sikre en bedre service for alle rejsende i lufthavnen.

”Vi er hele Danmarks lufthavn. Derfor er vi kede af, at pendlerne oplevede, at de kom i klemme i forbindelse med sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken. For 14 dage siden igangsatte vi derfor en række initiativer for at sikre, at pendlerne forhåbentlig også kan blive tilfredse. Blandt andet ekstra bemanding i vores sikkerhedskontrol, to pendlerspor samt øget dialog med pendlerne,” forklarer Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn.

Målinger efter initiativerne blev sat i gang viser nu, at ventetiden i lufthavnens sikkerhedskontrol allerede nu er reduceret med 18 procent over hele dagen. Den gennemsnitlige ventetid er nu under 5 minutter og den gennemsnitlige ventetid i myldretiden er reduceret fra knap 6 minutter til 4,8 minutter.

”Målingerne viser, at det går fremad. Vi er klar over, at det ikke er en mirakelkur og vores medarbejdere knokler for at fortsætte den gode udvikling,” understreger Henrik Peter Jørgensen.

Rettet op på i august
Udmeldingen om fremskridtene i nedgangen i ventetiden kommer i kølvandet på skarpe udmeldinger fra transportminister Magnus Heunicke, der giver lufthavnen få måneder til at få styr på tingene.

”Hvis der ikke er rettet op på det her i august, kommer der et decideret pålæg fra os,” varsler ministeren over for Ritzau.

Truslen om et pålæg kommer efter at ministeren har fået en redegørelse fra Trafikstyrelsen om ventetiderne i sikkerhedskontrollen i de forgangne måneder.

Trafikstyrelsen har målt den gennemsnitlige ventetid i intervaller på 15 minutter i marts, april, og de første to dage af maj. Resultaterne viser, at ventetiden i 13 procent af målingerne var over 10 minutter, i 3,5 procent var den over et kvarter, og i 0,9 procent var ventetiden længere end 20 minutter.

Sparer på bemanding
Ministeren hæfter sig ved, at Trafikstyrelsen har målt de længste ventetider, når der har været mellem syv og 14 af sikkerhedskontrollens 18 spor. Det tager ministeren som udtryk for, at lufthavnen ikke åbner flere spor fordi de sparer på bemandingen.

”Der er plads nok derude, det er bemandingen, de sparer på, og det kan vi ikke være tjent med,” mener Magnus Heunicke.

Normalt bemander Københavns Lufthavn dog sikkerhedskontrollen efter at kunne opretholde det serviceniveau med hensyn til ventetider, som er aftalt med flyselskaberne.