CPH: Forældet Rusland-aftale er et problem

Ifølge CPH Vækstkomité er den nuværende luftfartsaftale med Rusland en barriere for nye ruter og flere afgange. Nu beder man regeringen om hjælp.

Der er mange, der har fået øjnene op for mulighederne i de såkaldte BRIK-lande, henholdsvis Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Det har blandt andet Københavns Lufthavn, der i regi af initiativet CPH Vækstkomité ønsker øget fokus på flyruter til de respektive lande.

Administrerende direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavn sætter pris på regeringens nye fokuserede vækststrategi for samhandelen med Rusland, men er samtidig bekymret for tilgængeligheden.

“Desværresavner strategien en væsentlig forudsætning i forhold til Rusland. Der skal være godeog effektive muligheder for at rejse til og fra landet,“ siger Thomas Woldbye.

I dag er der kun flyforbindelser fra København til Moskva, Sankt Petersborg og Kaliningrad, hvilket er en konsekvens af den luftfartsaftale, der blev indgået mellem Danmark og det tidligere Sovjetunionen den 31. marts 1956. Herudover har aftalen også den begrænsning, at hvert land kun kan udpege én operatør på ruterne.

SAS flyver således fra København til de tre nævnte byer, mens russiske Aeroflot kun betjener ruten mellem København og Moskva. For begge selskabers vedkommende benyttes Sheremetyevo International Airport i Moskva. Derimod kan der ikke flyves til og fra Domodedovo International Airport, der er Moskvas største lufthavn.

Aftale blokerer for udvikling
Den 57 år gamle luftfartsaftale blokerer ifølge CPH Vækstkomité for udviklingen af flytrafikken mellem Danmark og Rusland.

“Det er i dag enforældet aftale fra 1956 som regulerer flyforbindelserne mellem Rusland og Skandinavien. Det er et problem, fordi vi ved, at der erefterspørgsel nok til med kort varsel at kunne etablere flere flyruter med større frekvens til og fra Rusland, hvilket ville gøre det betydeligt nemmere at realisere det store potentiale på det russiske marked,“ mener Thomas Woldbye.

Danmark har siden Ruslands selvstændighed i juni 1990 forsøgt at få ændret luftfartsaftalen. Det er Trafikstyrelsen, der indgår i forhandlingerne på Danmarks vegne, og her havde man held til at få startet en dialog op med de russiske myndigheder i sommeren 2012. I januar måned har man formelt foreslået Rusland at genoptage forhandlingerne fra juni måned sidste år, men har endnu ikke fået svar. Derfor beder Københavns Lufthavn nu regeringen om hjælp.

“Det er vigtigt, at regeringen engagerer sig i at forbedre tilgængeligheden til Danmark. Barrieren kan kun nedbrydes ved en fælles indsats, og derfor er det vores klare opfordring til regeringen, at vi skal have hjælp til at få skrottet den ældgamle aftale, så danske virksomheder kan få lettere adgang til det vigtige russiske marked og russiske turister kan få bedre adgang til Danmark,“ siger Thomas Woldbye på vegne af CPH Vækstkomité, der har Jens Kramer Mikkelsen, direktør i By & Havn som formand.

Læs også:

Mulighed for nye danske ruter til Rusland