Københavns Lufthavns tværbane 12/30.

CPH svarer på læserspørgsmål om tværbane-lukning

CPH’s planer om at lukke sin tværbane har givet anledning til debat – ikke mindst blandt CHECK-IN.dk’s læsere. Nu svarer CPH på læsernes spørgsmål.

Meningerne og ideerne er mange i sagen om Københavns Lufthavns planer om at lukke den såkaldte tværbane.

Som CHECK-IN.dk kunne fortælle mandag, så har lufthavnens ingeniører og planlæggere analyseret mere end 20 forskellige mulige udbygningsløsninger, som kunne skabe plads nok til det antal standpladser og kvadratmeter terminalanlæg, som skal til for at kunne rumme 40 mio. passagerer om året. Det er nemlig hvad lufthavnen gerne vil forberede sig på at kunne håndtere.

Til sidst kom de frem til, at en lukning af tværbanen var den eneste mulighed, der ville skabe plads nok. Derfor indsendte Københavns Lufthavn i fredags den officielle ansøgning til Trafikstyrelsen om at måtte lukke banen. Det vil nemlig kræve, at Folketinget ændrer den særlige lov om Københavns Lufthavn, som blev underskrevet af daværende trafikminister Kaj Ikast i 1992.

Bygge ud i Øresund
Piloter, luftfartsselskabsdirektører, politikere og ikke mindst CHECK-IN.dk’s læsere har ytret mange meninger om sagen, er kommet med en lang række alternative løsningsforslag og har rejst en række spørgsmål.

CHECK-IN.dk har samlet nogle af spørgsmålene fra læserne og bedt Københavns Lufthavn svare på dem.

Hvad med at undersøge hvor langt ud i Øresund det er muligt at bygge, uden det får indflydelse på vandgennemstrømningen? Så kunne vejen for enden af bane 12/30 laves om til en tunnel, så banen derved forlænges med samme areal eller mere, som inddrages i den vestlige udbygning.

CPH: “Den internationale sejlrende i Øresund ligger meget tæt på Amagers kyst. Det betyder, at tværbanen allerede i dag er lukket, når høje skibe passerer i Øresund. Derfor er det ikke muligt at bygge ud i Øresund som skitseret i spørgsmålet. Vores analyser viser, at en lukning af tværbanen er nødvendig for at lufthavnen kan vokse ud over 40 mio. passagerer.”

Der er ingen tvivl om at det koster penge at drive og vedligeholde tværbanen. Gør det, at en tværbanelukning er den billigste løsning på kapacitetsudvidelsen?

CPH: “Lukningen af tværbanen er et spørgsmål om at skaffe tilstrækkelig plads til at udvide terminalområdet samt skabe langt flere standpladser til flyene. Udbygningsplanen vil øge antallet af standpladser til 124 mod 78 i dag. Den valgte løsning er den eneste, hvorpå der kan skabes plads til 40 mio. årlige passagerer.”

35 knobs sidevindsbegrænsning er maximum/over maximum for de fleste fly på en TØR bane. Når banerne er våde eller dækket af isslag, sne, frost eller slud kan maximum sidevindskomponent progressivt komme helt ned på 5 knob. Det er på disse dage hvor det er essentielt at have en bane hvor piloten lander med vinden i næsen.

CPH: “Vi har analyseret 1 mio. operationer i CPH i perioden fra 2010-2014. Data inkluderer operationer på tørre, våde og glatte baner. De modeller, der ligger til grund for vores beregninger, kombinerer de enkelte flytypers sidevindsperformance med METAR-data og oplysninger om banens friktion på det tidpunkt, hvor flyvningen fandt sted. Når banerne har været våde eller glatte, har vi anvendt den sidevindsperformance der er gældende i disse situationer.”

Fire muligheder
Med omkring 70 evalueringskriterier fik man langsomt sorteret ud i de mere end 20 muligheder indtil man stod tilbage med fire muligheder. En østlig udbygning, en nordøstlig udbygning, en drejning af tværbanen og den vestlige udbygningsmulighed, som man endte med at vælge og søge om lov til at gennemføre.

CPH håber, at lovændringen kan vedtages af Folketinget i løbet af 2017. Herefter er det planen at tværbanen bliver lukket i 2022 og at de nye passagerarealer og gates kan tages i brug i 2024.

Københavns Lufthavns problem er, at man i 2024 løber tør for standpladser med det nuværende terminalanlæg og første etape af den nye Finger E. Så er der simpelthen ikke plads til at håndtere flyene. Men det vil der være, hvis man forlænger den nuværende Finger B markant og anlægger en selvstændig satellitterminal ud for Finger A på det område, som i dag anvendes til tværbanen.

Udvidelsen vil koste 20 mia. kroner samt øge antallet af standpladser fra 78 i dag til 124. Desuden vil standpladsarealet blive mere end fordoblet fra 850.000 kvadratmeter til 1,9 mio. kvadratmeter.

Ekstra sikkerhedskontrol
For uden de to nye terminalbygninger, så er det planen at udvide det område, hvor flyene bliver afiset om vinteren, samt bygge en ny såkaldt bagagefabrik vest for Terminal 2 til at håndtere de mange nye passagerers kufferter. Desuden kigger lufthavnen på at udvide den eksisterende sikkerhedskontrol – mere end man allerede er i gang med – samt anlægge en ekstra sikkerhedskontrol i stueetagen under den nuværende kontrol.

Er man interesseret i selv at studere Københavns Lufthavns analysearbejde, så kan man læse lufthavnens egen såkaldte udredningsrapport her.

 

 

Relaterede artikler:

CPH: Ingen kompensation for banelukning

Her er alternativerne til tværbane-lukning

17 nye langdistanceruter ved udbygning af CPH

CPH: Plads til passagerfordobling med tværbane-lukning

CPH tier om omfanget af tværbane-operationer

Tværbanen i CPH flittigt brugt i søndags

CPH viste udvidelsesplan frem

CPH præsenterer sin plan for fremtiden