Ulla Thygesen, Faglig sekretær i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (Privatfoto)

CPH svigter de opsagte – og dem der bliver tilbage

AKTUEL KOMMENTAR: At 202 security-ansatte fra Københavns Lufthavn frivilligt valgte at forlade CPH i forbindelse med den store fyringsrunde, kan hænge sammen med trivslen, skriver faglig sekretær Ulla Thygesen.

Af Ulla Thygesen, faglig sekretær i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening

202 security-medarbejdere fra Københavns Lufthavn valgte selv, at de skulle være blandt de opsagte, da CPH i sidste uge opsagde 355 medarbejdere.

At andelen af frivillige fratrædelser er så stor, kan måske overraske mange. Hvem vælger frivilligt at tage et hovedspring ned i Danmarks historiens hurtigst voksende arbejdsløshedskø?

Men det kommer ikke bag på mig eller de tillidsvalgte i lufthavnen.

Forud ligger nemlig et forløb, hvor lufthavnen har benyttet corona-pandemien til at se stort på den danske model.

Som den eneste af landets lufthavne har CPH opsagt alle lokalaftaler og det endda uden nogen form for forhandling med medarbejdernes repræsentanter. De har opsagt alt. Også aftaler uden penge i for eksempel makkeraftaler og kameraaftaler.

De opsagte aftaler indebærer, at medarbejderne vil gå ned i løn. Turnussen er også opsagt, og det betyder at alle nu kommer til at arbejde på 3-holdsskift. Tidligere har mange arbejdet fast nat, aften eller dag. Det går ud over trivslen, arbejde på 3-holdsskift er nemlig langt mere usundt end faste arbejdstider, og bør undgås, hvor det er muligt.

Det er især medarbejdere med lang anciennitet, som har valgt at stoppe, og jeg er slet ikke i tvivl om, at mange truffet dette valg, fordi de kan se, at forholdene i fremtiden bliver forringet. Det vil gå ud over deres trivsel, og de ikke ville kunne få deres familieliv til at hænge sammen.

Der er derfor grund til at frygte, at de forringede vilkår og lavere trivsel vil betyde, at medarbejderne i fremtiden bliver kortere tid på arbejdspladsen.

Det er svært at forstå, hvilke kriterier der ligger bag opsigelserne, hvor mange ansatte med tillidshverv er blevet gået.

Jeg havde hellere set, at ledelsen havde samarbejdet med de tillidsvalgte om at finde gode løsninger, som både tager højde for lufthavnens udfordring og for trivslen blandt medarbejderne.

De 355 opsagte medarbejdere står helt på bar bund. Selvom de længe må havde vidst, at opsigelserne ville komme, har de intet gjort for at forberede uddannelse for medarbejderne.

CPH har oven i købet gjort det umuligt for de opsagte at bruge de penge til uddannelse, som er aftalt i overenskomsten.

Selvom mange arbejdsgivere i vagtbranchen gerne vil ansætte de opsagte securitymedarbejdere, hvis de får det 6-ugers  AMU-vagtcertifikat, som er lovpligtigt i private vagtfirmaer, og AMU-skolerne har oprettet ekstra kurser til de opsagte, har CPH lukket for adgangen til kompetencefondens midler, så de opsagte ikke kan komme i gang med efteruddannelse.

Derfor opfordrer jeg ledelsen i CPH til at sætte sig til forhandlingsbordet med de tillidsvalgte, så CPH også i fremtiden bliver en god arbejdsplads, hvor medarbejderne vil blive i mange år, og arbejdspladsen kan sige farvel til de opsagte på en god og ansvarlig måde.

4 eksempler på opsagte medarbejdere: https://vsl.dk/Nyheder/2020/2020-09-04-Heidi-Henrik-Kenneth-Morten-og-351-andre-maa-sige-farvel-til-CPH.aspx

 

Relaterede artikler:

Vores mål er at redde så mange arbejdspladser som muligt (svar fra CPH)