Kirstine Bergenholtz, HR-direktør i Københavns Lufthavne A/S. (Foto: CPH | PR)

Vores mål er at redde så mange arbejdspladser som muligt

AKTUEL KOMMENTAR: HR-direktør i CPH, Kirstine Bergenholtz, imødegår kritikken fra VSL om manglende fokus på uddannelse ved opsigelserne. Uddannelse har haft en stor og positiv effekt i jobfastholdelsen, mener hun.

Af Kirstine Bergenholtz, HR-direktør i Københavns Lufthavne A/S

Coronapandemien har kastet Københavns Lufthavn ud i en historisk og hidtil uset økonomisk krise. Lige nu opererer vi med cirka 20 procent af de passagerer, vi plejer at have gennem terminalerne. Hver dag holder vi reelt lufthavnen åben for lånte penge, og der er lange udsigter til, at passagererne vender tilbage på det niveau, vi havde før corona. Det er med andre ord en uholdbar situation.

På den baggrund måtte vi for nyligt desværre sige farvel til et højt antal dygtige medarbejdere. Herunder også en del af vores securitymedarbejdere, som Ulla Thygesen, faglig sekretær i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening, repræsenterer.

Ulla skrev for nyligt et indlæg i nærværende medie, hvor hun kritiserer CPH for manglende fokus på uddannelse i forbindelse med de opsigelser, vi har meldt ud. Derudover undrer hun sig over, hvorfor det har været nødvendigt også at opsige en række lokalaftaler på tværs af CPH. Begge dele kalder på et svar.

Både når det gælder brugen af uddannelse og opsigelse af lokalaftaler, har det været vores vigtigste mål at redde så mange arbejdspladser som muligt.

Før vi nåede til udmeldingen om at nedlægge 650 stillinger, afsøgte vi intensivt mulighederne for at bruge uddannelse til at reducere antallet af afskedigelser. Selvom vi lige nu har under 20 procent af den normale trafik, er det lykkedes os at fastholde 75 procent af arbejdspladserne indtil nu. Blandt andet ved at bruge uddannelse som en bro mellem udløbet af lønkompensationsordningen og den dag, hvor der atter er passagerer nok til, at der er brug for alle vores medarbejdere igen. Det viser stor vilje til at finde løsninger fra alle parters side. Men også, at den aktuelle situation betyder, at vi desværre ikke kan komme uden om store forandringer og nedskæringer.

Over de kommende uger og måneder begynder flere hundrede CPH-ansatte derfor i relevante uddannelsesforløb. Havde vi ikke fået dette på plads, skulle vi nedlægge langt flere end 650 stillinger og afskedige flere end de 511 fuldtidsansatte, vi endte med. Så uddannelse har haft en stor og positiv effekt. I øvrigt var det netop, fordi tillidsfolk og ledelse satte sig om forhandlingsbordet i løbet af august, at det lykkedes at reducere antallet af egentlige opsigelser ganske betragteligt, blandt andet ved brug af uddannelse.

I forbindelse med udmeldingen om afskedigelserne, opsagde vi også en række lokalaftaler. På security-området drejer det sig om et større antal aftaler, der er kommet til over årene, mens alt var i vækst, og passagertallet kun kendte en vej – op. Når vi har opsagt lokalaftalerne, har det i høj grad været for at redde arbejdspladser, men også for give mere fleksibilitet i måden, vi planlægger driften i Københavns Lufthavn.

Vi skal fastholde vores ledende hub-position i konkurrencen med de andre lufthavne i Nordeuropa, og det kræver, at vi kan være mest effektive med færre ressourcer efter corona. Økonomien er trængt hos os og alle andre aktører i luftfartsbranchen. Det er en del af den danske model, at man kan opsige lokalaftaler – denne ret gælder begge sider af bordet – og inden for de varslingsregler, der gælder. På grund af den meget trængte situation, er vi nødt til at bygge lufthavnens organisering forfra. Det bliver anderledes, men der er desværre ingen vej udenom. Det er den økonomiske og driftsmæssige virkelighed, vi står i nu.

Samtidig har de opsagte lokalaftaler i Security helt konkret været med til at fastholde 50 stillinger i CPH. Det er 50 kolleger, som ellers ville være tvunget til at finde andet arbejde i en svær tid.

Jeg kan godt forstå, at det virker som et voldsomt skridt med lokalaftalerne. Men situationen for CPH er også voldsom. Vores tilgang har været og vil fortsat være at samarbejde konstruktivt med lufthavnens tillidsfolk om gode løsninger i videst mulige omfang. Vi vil gøre alt, vi kan, for at redde flest mulige arbejdspladser, samtidig med at vi skal drive en god og tryg lufthavn og et vigtigt stykke dansk infrastruktur til gavn for passagererne og samfundet.

 

Relaterede artikler:

CPH svigter de opsagte – og dem der bliver tilbage