SAS-langdistancefly i Københavns Lufthavn. (Foto: Ernst Tobisch/CPH)

CPH vil lokke med nyt incitamentsprogram

Københavns Lufthavn har fået Trafikstyrelsens godkendelse til en justeret takstaftale. Et nyt incitamentsprogram skal sikre genetablering af ruter til USA, Canada og Indien.

Trafikstyrelsen har godkendt en ændring i den takst- og incitamentsaftale, som Københavns Lufthavn indgik med flyselskaberne i efteråret 2018 gældende fra den 1. april 2019 og frem til den 31. december 2023.

I den aftale, der har været gældende frem til nu, var priserne for 2019 omkring fem procent lavere i forhold til 2018-niveauet med marginale stigninger henover perioden frem til udløbet.

Aftalen kommer dog ikke til at fortsætte i den nuværende form til udløbet, da coronapandemien har ændret på markedsvilkårene, hvorfor det har været nødvendigt at justere aftalen gældende fra marts 2021 og frem til slutningen af 2023.

Lufthavnens tre største flyselskaber, henholdsvis SAS, Norwegian og DAT, har haft løbende forhandlinger med Københavns Lufthavn under coronakrisen, og det er tilsyneladende lykkedes at lande en aftale, der i større grad tager højde for luftfartens nye virkelighed, så det det kommercielle grundlag kan skabes for genopbygning af flytrafikken.

Vil have vigtige interkontinentale ruter genetableret
Den reviderede aftale skal på kort sigt give flyselskaberne “incitament til at komme hurtigere i gang”, som det hedder i en pressemeddelelse fra Københavns Lufthavn.

Passagerafgifterne er dog blevet hævet med op til 3,7 procent i forhold til 2020-niveauet, men herudover er incitamentsprogrammerne også blevet justeret. Samtidig er der kommet et nyt incitamentsprogram for specifikt udvalgte interkontinentale ruter, der skal sikre CPH en gunstig position i konkurrencen med de øvrige storlufthavne i Norden og Europa.

Der er tale om “strategiske ruter” til Boston, Los Angeles, Miami, Tokyo, Toronto og New Delhi, hvilket var ruter der før coronakrisen var betjent af henholdsvis SAS, Air Canada og Air India.

Passagererne skal tilbage
Hos Københavns Lufthavn understreger man vigtigheden af, at have nået til enighed med flyselskaberne om den reviderede takstaftale.

“Det seneste års kollaps af markedet, med masser af udbud men ingen efterspørgsel, har gjort, at vi som ansvarligt selskab nøje har vurderet alle vores aktiviteter og planer. Et afgørende element i vores økonomi er den omsætning vi har på kerneforretningen – fly med passagerer – hvorfor det har ligget os meget på sinde at nå til enighed med vores kunder om et nyt fundament at bygge på som følge af coronakrisen. Et fundament som kan give de stabile rammer, som er nødvendige for både flyselskaberne og for os.

Den justerede aftale giver netop den forudsigelighed og det er afgørende vigtigt. Herfra handler det jo, for hele branchen, så om at få vores passagerer tilbage,” udtaler Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S.

 

Relaterede artikler:

Svækket CPH-hub udfordres af konkurrenterne

Storlufthavn indfører “coronaafgift”

CPH nedsætter lufthavnstaksterne i 2019