Dansk Luftfart: Nye passager-regler kan true flysikkerheden

Dansk Luftfart frygter, at nye EU-regler gør det så attraktivt for passagerer at søge om kompensation, at nogle flyselskaber vil tilsidesætte flysikkerheden for at undgå at betale.

EU-Kommissionen arbejder med en revision af den såkaldte forordning 261 /2004 om flypassagerers rettigheder. Den giver flyselskaberne bedre vilkår på nogle områder og forbrugerne bedre vilkår på andre områder. Grænsen for hvornår der skal betales kompensation ved forsinkelser rykkes fra tre til fem timer. Til gengæld hæves kompensationsbeløbene.

I brancheorganisationen Dansk Luftfart er man bekymret for at de forhøjede kompensationsbeløb i sidste ende er med til at bringe flysikkerheden i fare.

”Vi ser allerede nu mange tilfælde, hvor der er uproportionalitet mellem billetpris og kompensation. Man kan ende med at få mere i kompensation, end man i første omgang betalte for billetten,” pointerer chefkonsulent i Dansk Luftfart, Per Henriksen.

Dermed kan det gå hen og blive tabsgivende for et flyselskab, når de skal udbetale kompensation til passagererne. Dansk Luftfart frygter, at nogle luftfartsselskaber vil forsøge at undgå dette ved at slække på sikkerheden og eksempelvis sende fly afsted, som ikke skulle have været afsted. For hvis man aflyste flyvningen, ville kompensationerne overstige de billetindtægter man har fået ind.

Gold diggers
Per Henriksen peger på den skov af virksomheder, der hjælper passagererne med at søge om kompensation, som er ved at opstå. Det ser han som et tydeligt tegn på, at der kommer stadig flere ”gold diggers”, som spekulerer i at få kompensation.

Da der ikke er håndfaste regler på området, men det i høj grad styres af skøn i det enkelte tilfælde og domme, så kan der være noget at hente, ved at prøve sin sag af i klagesystemet.

Opblomstringen af virksomheder, der hjælper flypassagererne med at søge om kompensation, kan dog også være med til at presse de frække drenge blandt luftfartsselskaberne, som igen og igen ikke lever op til reglerne eller fortolker dem meget anderledes end alle andre.