Ryanair-fly under start fra Treviso Airport. (Foto Denis Bence)

Endnu en EU-afgørelse til fordel for flyselskaber

Hvis en startbane i en lufthavn lukkes som følge af brændstof på banen, er der tale om en ekstraordinær omstændighed, der ikke udløser kompensation til forsinkede flypassagerer.

Antallet af principielle retslige afgørelser, hvor passagerer, der søger kompensation efter EU261/2004-forordningen, bliver underkendt, er stigende.

Den 26. juni har EU-Domstolen truffet endnu en afgørelse, der handler om en passager, der 21. december 2015 var booket på en Ryanair-flyvning fra Treviso-lufthavnen i Norditalien til Charleroi i Belgien. Ankomsten til den belgiske lufthavn blev fire timer og 23 minutter forsinket, da Treviso Airport havde været lukket i mere end to timer som følge af brændstof på banen.

På baggrund af forsinkelsen ønskede den pågældende passager, at Ryanair skulle betale en kompensation på 250 euro i henhold til EU-forordningen. Dette nægtede det irske lavprisflyselskab og henviste til, at der var tale om ekstraordinære omstændigheder i henhold til artikel 5 (3) i forordningen.

Passageren indbragte sagen for byretten i Charleroi, der efterfølgende henvendte sig til EU-Domstolen for at få truffet en principiel afgørelse i sagen.

Dom styrker retspraksis
Nu har Ryanair så fået medhold i, at der var tale om ekstraordinære omstændigheder. EU-Domstolen var af den opfattelse, at der var tale om en myndighedsbeslutning, hvorfor flyselskabet ikke havde muligheder for at træffe foranstaltninger til at kunne have forhindret forsinkelsen.

Af dommen fremgår det, at der i afgørelsen er lagt vægt på, at selvom Ryanair havde udnytte alle sin ressourcer med hensyn til personale eller udstyr, og de finansielle midler, der var til rådighed, så ville det ikke have været muligt at undgå forsinkelsen med mindre, at der var gjort et uacceptabelt offer i forhold til at flytte kapacitet fra andre afgange.

“Denne dom har tydeliggjort fortolkningen af ​​forordning nr. 261/2004, artikel 5, stk. 3, og det vil helt klart styrke den allerede etablerede retspraksis,” siger advokat Henning Romme-Mølby fra Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen.

Flere principielle EU-afgørelser
I april traf EU-Domstolen en afgørelse i en noget tilsvarende sag, hvor et fly fra tyske Germanwings var blevet forsinket på en flyvning fra Dublin til Düsseldorf, da et af flyets dæk var blevet ødelagt af en skrue, der lå på landingsbanen.

EU-Domstolen nåede frem til, at beskadigelsen af et dæk, som følge af en fremmed genstand på landingsbanen, må betragtes som usædvanlige omstændigheder.

En anden principiel afgørelse blev truffet i foråret 2017. da EU-Domstolen afgjorde, at der var tale om ekstraordinære omstændigheder, når fugle kolliderer med fly – de såkaldte birdstrikes. Dermed har flyselskabernes ingen kompensationspligt,  hvilket der har været tvivl om tidligere, hvorfor en stort antal sager ved lokale retsinstanser i en række EU-lande ventede på EU-afgørelsen.

 

Relaterede artikler

Ny EU-dom kan begrænse flyselskabers EU261-ansvar

Højesteret: Flypassagerer må ikke overkompenseres

Luftfartsdirektør: En kæmpe sejr for branchen