Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og næstformand for EU-Kommissionen. (Foto: Alexandros Michailidis | shutterstock.com)

EU-Kommissionen vil undersøge statsstøtte til SAS

EU-Kommissionen igangsætter en tilbundsgående undersøgelse, der skal afgøre, om 7,5 milliarder kroner i statsstøtte til SAS fra Danmark og Sverige var foreneligt med statsstøttereglerne.

EU-Retten besluttede den 10. maj i år at annullere den afgørelse, som EU-Kommissionen traf i august 2020, hvor der blev godkendt statsstøtte til SAS på omkring en milliard euro, hvilket svarer til op imod 7,5 milliarder kroner.

Nu meddeler EU-Kommissionen, at man har indledt en tilbudsgående undersøgelse for at vurdere, om støtten fra den danske og svenske regering var i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Retten fandt ved afgørelsen i maj, at rekapitaliseringen ikke opfyldte de midlertidige COVID-19-betingelser, og at den ikke indeholdt en særlig step-up mekanisme, der kunne sikre, at SAS fik incitament til hurtigst muligt at tilbagekøbe de aktier, som Danmark og Sverige havde erhvervet sig.

EU-Kommissionen er stadig af den opfattelse, at betingelserne blev opfyldt med undtagelse af den særlige step-up mekanisme.

I begrundelsen for den oprindelige godkendelse af statsstøtten fremhævede EU-Kommissionen, at SAS spiller en nøglerolle for konnektiviteten og økonomien i de skandinaviske lande, og at rekapitaliseringen ville hjælpe flyselskabet med at overvinde den aktuelle krise.

Ventes afsluttet inden udgangen af året
Den iværksatte undersøgelse betyder, at Danmark og Sverige samt interesserede tredjeparter får mulighed for at fremsætte bemærkninger til sagen og afgørelsen.

“Dagens beslutning bekræfter på et foreløbigt grundlag, at rekapitaliseringsforanstaltningen stort set er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige COVID-ramme. Åbningen omhandler EU-Rettens dom om fraværet af en step-up-mekanisme. Hvis dette aspekt behandles på tilfredsstillende vis, ville de betænkeligheder, som Retten gav udtryk for, være løst,” udtaler Margrethe Vestager, næstformand i EU-Kommissionen.

Hun vurderer samtidig, at det vil være muligt at afslutte analysen ved årets udgang, hvilket er omtrent samme tidspunkt, som SAS forventer at kunne være ude af den igangværende Chapter 11-proces.

Dagens beslutning har ingen direkte forbindelse med det igangværende arbejde med fremtiden for SAS,” pointerer Margrethe Vestager dog.

 

Relaterede artikler:

EU-Domstolen: Støtte til SAS var ikke efter reglerne

Ryanair taber sag om statsstøtte til SAS

EU godkender statsstøtte til SAS