SAS. (Foto: Renatas Repcinskas | shutterstock.com)

EU-Domstolen: Støtte til SAS var ikke efter reglerne

EU-Domstolen i Luxembourg har taget Ryanairs appel til følge og underkendt statsstøtte til både SAS og Lufthansa. EU-Kommissionen godkendte oprindeligt statsstøtten til SAS i august 2020.

EU-Domstolen afviste i april 2021 et krav fra Ryanair om at annullere EU-Kommissionens godkendelse af danske og svensk statsstøtte til SAS.

Ryanair hævdede i sit sagsanlæg, at den statsstøtte, som Danmark og Sverige under coronapandemien i 2020 gav til SAS i form af lånegarantier for tilsammen cirka to milliarder kroner samt den efterfølgende rekapitalisering til 11 milliarder svenske kroner, var ulovlig forskelsbehandling i henhold til EU-reglerne.

Gennem en rettet aktieemission tegnede Danmark og Sverige tegne sig for nye aktier til en værdi af to milliarder svenske kroner. Herudover forpligtede de to stater sig til at tegne nye aktier til tre milliarder svenske kroner via en kapitalforhøjelse, mens de resterende seks milliarder svenske kroner skulle hentes via hybridobligationer.

SAS undersøger mulige alternativer
Ryanair valgte imidlertid at appellere afgørelsen, og onsdag har EU-domstolen fastslået, at det var en fejl, at EU-Kommissionen oprindeligt godkendte aftalen med SAS. Det fremgår af en kendelse fra domstolen, som nyhedsbureauet Bloomberg har set.

Det er endnu uklart, hvilken betydning onsdagens afgørelse ved EU-Domstolen får for SAS, der i øjeblikket befinder sig i en Chapter 11-konkursbeskyttelse ved en amerikansk domstol.

“I værste fald så ødelægger det her fuldstændig konkursbeskyttelsesprocessen,” siger Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen til Ritzau.

Noget kunne tyde på, at afgørelsen er kommet bag på SAS, hvilket fremgår af onsdagens kortfattede meddelelse:

“SAS påbegynder nu arbejdet med at analysere indholdet i dommen samt mulige handlingsalternativer og vil vende tilbage, når der er nye informationer at dele.”

Underkender også Lufthansa-aftale
EU-Domstolen har også underkendt den statsstøttede rekapitalisering, der blev givet til Lufthansa under coronapandemien.

Her gjorde domstolen det gældende, at EU-Kommissionen havde begået “flere fejl”, og at det ikke var korrekt, at Lufthansa ikke var i stand til at finde finansiering på de almindelige kapitalmarkeder.

Afgørelsen får dog givetvis kun principiel betydning for Lufthansa, da selskabet allerede har tilbagebetalt de statsstøttede lån, der blev givet til selskabet i forbindelse med COVID-19.

Sagen omkring Lufthansa handler om den tyske regerings plan om at betale 300 millioner euro for en ejerandel på 20 procent samt at foretage to kapitalforhøjelser på henholdsvis 4,7 og 1,0 milliarder euro.

‘En triumf for fair konkurrence’
Ryanair udtrykker i en pressemeddelelse tilfredshed med EU-Domstolens afgørelse.

“Dagens domme bekræfter, at Kommissionen skal fungere som vogter af lige vilkår inden for lufttransport og ikke kan godkende diskriminerende statsstøtte under politisk pres fra nationale regeringer. Domstolens indgreb er en triumf for fair konkurrence og forbrugere i hele EU,” hedder fra en talsperson hos Ryanair.

Ryanair understreger samtidig, at nogle af EU’s største bedrifter var skabelsen af det indre marked for flytransport, og at EU-Kommissionens godkendelse af rekapitaliseringsstøtte til både SAS og Lufthansa var i strid med EU-rettens grundlæggende princippper.

“Under COVID-19-pandemien er der blevet givet over 40 milliarder euro i diskriminerende statsstøtte til EU-flyselskaber. Medmindre den stoppes af EU-domstolene i overensstemmelse med dagens dom, vil denne statsstøtte skævvride markedet i de kommende årtier,” hedder det fra Ryanair.

 

Relaterede artikler:

EU godkender statsstøtte til SAS

Ryanair taber sag om statsstøtte til SAS

SAS får hjælp fra Danmark og Sverige