(Arkivfoto: Naviair/PR)

Europæiske flyselskaber får håndsrækning fra Eurocontrol

Eurocontrol, der overordnet styrer lufttrafiktjenesten i Europa, har sammen med de 43 medlemslande blevet enige om at udsætte betalingen af flyselskabernes afgifter til en værdi af 1,1 milliard euro.

Når kommercielle fly bevæger sig rundt i det europæiske luftrum, er det Eurocontrol, der har den overordnede koordination i samarbejde med lokale lufttrafiktjenester i 41 europæiske lande samt i Israel og Marokko.

Eurocontrol sørger eksempelvis for samlet at opkræve betaling for brug af luftrummet og de tjenester, som de enkelte lande stiller til rådighed. I februar i år var afgiftsniveauet på 518 millioner euro, og fakturering til flyselskaberne skete i marts med betalingsfrist den 13. april.

Denne frist er nu blevet udsat til november, og det det samme vil være tilfældet afgifterne for de kommende måneder. Udsættelsen af betalingsfristen vil være en hjælp til flyselskabernes trængte likviditet, selvom de samlede afgifter fra marts nok bliver af en lidt anden størrelse, da operationerne i det europæiske luftrum i øjeblikket er blevet reduceret med op til 90 procent.

“Jeg er virkelig glad for, at vores medlemsstater har godkendt denne vigtige foranstaltning. Det vil give en meget tiltrængt likviditetsstøtte. Mange flyselskaber har kontaktet Eurocontrol for at meddele, at de ikke ville være i stand til at foretage deres næste betalinger. Da trafikken er faldet med 90 procent, har vores medlemsstater klart anerkendt den fælles udfordring. Denne betalingsudsættelse vil lette den umiddelbare byrde for luftfartsselskaberne, og den giver sikkerhed for økonomisk planlægning til både flyselskaber og lufttrafiktjenester om, hvornår betalinger vil blive foretaget efter krisen er blevet afværget,” sider Eamonn Brennan, der er direktør for Eurocontrol.

I Danmark er det Naviair, der vartager lufttrafiktjenesten, og her oplyser kommunikationsdirektør Bo Pedersen, at der før coronakrisen dagligt blev registreret enroute-afgifter på omkring to millioner kroner om dagen for flyvninger i dansk luftrum, mens der i øjeblikket blot opkræves mellem 200.000 og 250.000 kroner om dagen.

Brancheorganisationer kvitterer for hjælpen
Håndsrækningen fra Eurocontrol er da også blevet godt modtaget af de europæiske flyselskaber, selvom om flyselskaber er enige om, at det langtfra er nok.

“Vi takker medlemsstaterne for deres store støtte i denne ekstraordinære krise. Men når vi ser på den seneste udvikling, så står det klart, at støtte til kortsigtede likviditet vil ikke være nok til at sikre luftfartssektorens overlevelse og bevare et velfungerende marked for passagererne. Yderligere støttetiltag, inklusive en fuld fritagelse for ATC-afgifter, vil kunne give flyselskaberne den nødvendige fleksibilitet til at kunne komme tilbage til det oprindelige ståsted, når sundhedskrisen er ovre,” siger Thomas Reynert, der er direktør for branchesammenslutningen Airlines for Europe (A4E).

De regionale flyselskaber, der er organiseret i European Regions Airline Association (ERA) er af nogenlunde samme opfattelse.

”Med lufttrafikken nede med 90 procent over hele Europa har der været et presserende behov for at afbøde de ødelæggende virkninger af denne betydelige og hidtil uset likviditetskrise. Denne hurtige handling, der er truffet af Eurocontrol-medlemslandene, vil give flyselskaberne større fleksibilitet, når de finansielt planlægger fremtiden,” siger Montserrat Barriga, der er direktør hos ERA.

ERA-direktøren understreger også, at der er brug for al tænkelig hjælp til den hårdt presse luftfartsindustri.

“Luftfart vil være et vigtigt bidrag til Europas økonomiske genopretning, og der er behov for øjeblikkelige finansielle hjælpeforanstaltninger for at sikre, at vores flyselskaber kan fortsætte med at operere og skabe konnektivitet, når genrejsningen starter. Dagens meddelelse fra Eurocontrol vil bestemt hjælpe vores flyselskaber i denne genrejsningsproces,” siger generaldirektør Montserrat Barriga fra ERA (European Regions Airline Association).

 

Relaterede artikler:

Naviair: “Vil gøre alt for at minimere kundernes tab”

Naviair: Mere fokus på kapacitet og mindre på pris

Naviair fordobler overskuddet