(Arkivfoto: Naviair/PR)

Naviair fordobler overskuddet

Naviair tjente flere penge i 2017, selv om priserne blev nedsat for fjerde år i træk.

Den statslige trafikstyringstjeneste Naviair fordoblede i 2017 sit overskud i forhold året før. Naviair fik i 2017 et resultat før skat på 79,5 millioner kroner kr. mod 39,9 millioner kroner i 2016.

Det er bemærkelsesværdigt, da Naviair i 2017 for fjerde år i træk nedsatte priserne for at flyve gennem dansk luftrum og priserne for tårnkontroltjeneste i Københavns Lufthavn. Samlet set er en route raten nedsat med 19 procent over de seneste fire år, mens enhedsraten for tårnkontrol i CPH er nedsat med 30 procent.

Holder løfte om lavere priser
Dermed holder Naviair holder sit løfte til kunderne om omkostningsreduktioner og lavere priser samtidig med, at tjenesten opretholder et højt sikkerhedsniveau og en effektiv flytrafikstyring uden forsinkelser.

”2017 blev i alle henseender et godt år for Naviair. Sikkerheden var som sædvanlig i top. Vores trafikafvikling var effektiv og forsinkelsesfri, sådan som den har været det siden 2008. Og vi kunne for fjerde år i træk sætte vores priser ned,” siger Naviairs bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholdt.

Hun betegner årets økonomiske resultat som tilfredsstillende og glæder sig over, at der fortsat var vækst i flytrafikken gennem dansk luftrum i 2017, mens der var et lille fald i trafikken i CPH. Antallet af en route-operationer voksede i 2017 med 1,2 procent i forhold til 2016, mens der i CPH var et fald i antallet af starter og landinger på 2,4 procent.

Besparelser og effektiviseringer
Naviairs prisnedsættelser er et resultat af et fokus på at gennemføre besparelser og effektiviseringer, og tjenesten forventer frem til 2019 yderligere at kunne sænke raten. I 2017 udgjorde en route enhedsraten for dansk luftrum 450 kroner pr. serviceenhed, og raten er i år sænket til 443 kroner.

Både Anne Birgitte Lundholdt og transportminister Ole Birk Olesen takkede på Naviairs virksomhedsmøde 25. april Naviairs afgående direktør Morten Dambæk for hans indsats for dansk luftfart og Naviair. Han afløses den 1. maj af Carsten Fich, der bliver ny administrerende direktør.

 

Relaterede artikler:

Naviair får ny administrerende direktør

Anerkendelse til Naviair-direktør

Verdens flyveledere samles i København