Færre skifter fly i CPH

På 12 år har Københavns Lufthavn mistet knap 1,5 mio. transferpassagerer. I 2002 skiftede næsten hver anden CPH-passager fly. I 2013 var det under hver fjerde.

Antallet af passagerer i Københavns Lufthavn er de seneste 12 år steget med over 40 procent fra lidt over 17 mio. i 2002 til over 24 mio. passagerer i 2013. Men samtidig har sammensætningen ændret sig. For mens Københavns Lufthavn gør sig store bestræbelser på at være en af de bedste transferlufthavne i Nordeuropa, så er antallet af passagerer, der skifter fly i Københavns Lufthavn, faktisk faldet dramatisk.

I 2002 var 49,8 procent af de afrejsende passagerer fra Københavns Lufthavn kommet flyvende ind til lufthavnen og havde skiftet fly for at komme videre ud i verden. I 2013 var det kun 23,2 procent af passagererne, som transfererede i lufthavnen. De resterende afrejsende passagerer startede deres rejse i Københavns Lufthavn.

Og selvom det samlede passagerantal er gået voldsomt frem, så er antallet af transferpassagerer også faldet målt i absolutte tal. I 2002 var der knap 4,3 mio. transferpassagerer, mens tallet i 2013 var faldet til knap 2,8 mio. passagerer. Et fald på knap 1,5 mio. passagerer.

Et andet marked
Københavns Lufthavns pressechef, Søren Hedegaard Nielsen, mener faldet primært kan henføres til lavprisselskabernes entré og flere direkte ruter fra lufthavne som Oslo, Stockholm, Bergen og Gøteborg.

”Det er et andet marked i dag end det var tidligere. Lavprisselskaberne tilbyder ikke transfer, og de store skandinaviske lufthavne, som tidligere udgjorde en stor andel af transfertrafikken ind til CPH, har i dag egne direkte ruter til mange byer,” siger Søren Hedegaard Nielsen.

Han peger på, at luftfartsselskaberne derfor i stigende grad har fokus på de mindre feederruter ind til København. Det gælder ikkemindst SAS, der har København som sit primære trafikknudepunkt.

I januar 2012 lancerede Københavns Lufthavn sin strategi kaldet ”World Class Hub”, der skulle være med til at gøre lufthavnen til den mest attraktive nordeuropæiske lufthavn at skifte fly i. Et nyt og mere effektivt bagagehåndteringssystem samt nye gates og lounges er nogle af initiativerne, som lufthavnen har sat i søen for at fremstå som et attraktivt trafikknudepunkt.