Drone i luften (Foto: seregalsv / 123RF Stock Photo)

Flere nærved-hændelser mellem fly og droner i Norge

Et stigende antal drone-episoder får de norske myndigheder til at indskærpe, at der kan vanke bøder og fængselsstraf, hvis man kommer for tæt på en lufthavn med sin drone.

Husk at du ikke blot risikerer at bringe flysikkerheden i fare ved at flyve med droner i nærheden af lufthavne. Du risikerer også bøde, fængselsstraf og millionerstatning. Det er budskabet fra de norske myndigheder efter at antallet af nærved-hændelser med droner og fly er mere end fordoblet fra 2016 til 2017.

”Droneflyvning er stadig relativt nyt, og for politiet er det meget vigtigt at kommunikere hvilke konsekvenser en overtrædelse af reglerne kan få, og hvad de juridiske konsekvenser er, hvis du bliver fanget,” siger politikommissær Kristian Krohn fra Oslo Gardermoen-lufthavnens politistation.

”Hvis du overtræder loven om brug af droner, kan du få både bøder og fængsel, afhængigt af alvorligheden af begivenheden,” understreger politikommissæren.

I 2016 blev 26 sager om ulovlig droneflyvning anmeldt til de norske luftfartsmyndigheder. Det vil sige ulykker og alvorlige hændelser med droner indberettet af piloter, jordpersonale og flyveleder. Indtil nu har der i 2017 været 35 tilfælde.

Næsten alle tilfælde handler om droner observeret på steder, hvor de ikke burde have været, for eksempel nær en lufthavn. I 2016 var der i Norge 13 droneepisoder hvor fly var til stede og i år har der indtil videre været 28 episoder.

Påvirker mange mennesker
Den, der flyver en drone, er ansvarlig for brugen. Uautoriseret brug kan have betydelige konsekvenser. Den største fare er muligheden for en ulykke, men uansvarlig brug kan også få betydelige konsekvenser for flytrafikken. Hvis en lufthavn skal lukkes, fordi en drone er blevet observeret i ind- eller udflyvningsområdet, kan det potentielt udløse en erstatning. Omkostningerne ved at lukke for eksempel Oslo lufthavn i 30 minutter er signifikant og påvirker mange mennesker.

Den norske lufthavnsoperatør Avinor vil politianmelde alle tilfælde, hvor droner udgør en trussel mod flytrafikken.

I maj i år var man i Københavns Lufthavn faktisk nødsaget til at flytte flytrafikken fra en bane til en anden, da der blev observeret en drone i indflyvningsområdet. Episoden blev politianmeldt, men det lykkedes ikke at fange droneoperatøren. Københavns Politi beklagede efterfølgende at man ikke havde sendt en patrulje afsted til det område udenfor lufthavnens hegn, hvor dronen var blevet spottet af flyvelederne i tårnet i Københavns Lufthavn. Måneden efter måtte Stockholm Arlanda-lufthavnen lukke en halv time for landende og startende fly, da man havde observeret en drone.

Tilbage i august 2015 var et fly meget tæt på at kollidere med en drone nær Københavns Lufthavn, og dengang medførte hændelsen en skarp reaktionen fra myndighederne.

Hyppigere kontrol
Det stigende antal dronehændelser får de norske luftfartsmyndigheder til at stramme grebet om den spirende industri af droneoperatører og lignende med blandt andet øget fokus på kontrol og opfølgning.

“Nu arbejder vi på at ansætte flere mennesker. Det vil bidrage til hyppigere kontrol og tættere regulering af droneoperatørerne. Øget tilsyn og kontakt er noget branchen har ønsket. Samtidig bemærker vi, at industrien også tager skridt til at forhindre udviklingen af kulturer, hvor forordningerne ikke følges,” siger Bente Heggedal, chef for det norske Luftfartstilsynets sektion for ubemandede fly.

Det er i Danmark strengt forbudt for både private og professionelle operatører at flyve med droner op til to kilometer fra en lufthavn. I en radius på op til fem kilometer er det kun professionelle uddannede droneoperatør, der må flyve og kun i op til 40 meters højde. Afstandene måles ikke fra midten af lufthavnen, men i en række cirkler fra eksempelvis baneenderne.

droneregler.dk har Trafikstyrelsen lavet et interaktivt kort, hvor man tydeligt kan se hvor man må flyve med en drone – og hvor man ikke må.

 

Relaterede artikler:

Droner stopper trafik i Stockholm-lufthavne

Politiet erkender fejlvurdering af dronehændelse

Drone forstyrrede flytrafik i CPH

Piloter kortlægger drone-hændelser

Fly og drone tæt på kollission ved CPH