Ny regulering koster CPH trecifret millionbeløb

Et nyt lovkrav om at Københavns Lufhavn skal sende flere penge fra shoppingoverskuddet til lufthavnsdriften, betyder fra 2019 et tab på 350 millioner kroner i forhold til 2016.

Ved et arrangement i Københavns Lufthavns telt på Folkemødet på Bornholm i juni i år erklærede transportminister Ole Birk Olesen i meget direkte vendinger, at et af målene med den luftfartsstrategi, som var lige på trapperne fra regeringen, var at få den såkaldte krydssubsidieringsprocent i Københavns Lufthavn banket i vejret. Procentsatsen er et udtryk for hvor meget af sit overskud fra parkering, shopping og hoteldrift, som Københavns Lufthavn bruger på luftfartsrelaterede aktiviteter.

Nu bliver krydssubsidieringsprocenten lagt fast på 35 procent fra 2019 og mindst fire år frem. Det vil sige, at når lufthavnen har fratrukket driftsomkostninger, afskrivninger og et ”rimeligt afkast” fra sine indtægter fra parkering, shopping og hoteldrift, så skal 35 procent af det tilbageværende krydssubsidieres over som støtte til lufthavnens luftfartsrelaterede aktiviteter.

Det fremgår af den endelige udgave af den reviderede bekendtgørelse om fastsættelsen af taksterne i Københavns Lufthavn, som Trafikstyrelsen har lagt frem.

Ikke en krone
I 2015 og 2016 har krydssubsidieringsprocenten været på nul procent. Det vil sige at de såkaldt aeronautiske aktiviteter ikke har fået en krone af overskuddet fra parkering og shopping.

Stigningen fra nul til 35 procent vil koste Københavns Lufthavn 350 millioner. kroner før skat i forhold til resultatet for 2016.

”Som følge af, at CPH’s drift er forløbet bedre end forventet ved udvikling af flere ruter, øget tilgængelighed og vækst i det det samlede passagerantal hurtigere end nogen anden nordisk lufthavn, har taksterne i den seneste takstaftale mellem CPH og flyselskaberne for 2015-2019 ikke bevirket nogen kommerciel krydssubsidiering af den aeronautiske forretning. I overensstemmelse hermed kan den afledte effekt af det nye krydssubsidieringskrav på 35 procent, før forebyggende tiltag, blive negativ på resultat før skat i niveauet cirka 350 millioner kr. sammenlignet med indtjeningsniveauet i 2016,” skriver det børsnoterede Københavns Lufthavne A/S i en fondsbørsmeddelelse.

Under den nuværende regulering har den gennemsnitlige krydssubsidiering historisk set været omkring 30 procent, og lufthavnen forventer, at den negative effekt af det nye krydssubsidieringskrav på 35 procent vil blive 50 millioner kr. årligt i forhold til den gennemsnitlige krydssubsidiering i de foregående år.

Nøjes med 10 procent
Med et fast niveau for krydssubsidiering vil transportminister Ole Birk Olesen gøre det muligt at nedsætte afgifterne for flyselskabernes brug af Københavns Lufthavn.

I dag må krydssubsidieringsprocenten svinge år for år mellem 10 og 50 procent. Og Trafikstyrelsen havde i sit første udkast til revideret takstbekendtgørelse lagt op til, at den skulle kunne svinge mellem 30 og 50 procent.

I den endelige udgave af den reviderede bekendtgørelse er man landet på 35 procent. Der er tale om en såkaldt ”fall back”-procentsats. Det vil sige, at hvis lufthavnen og flyselskaberne ikke kan blive enige om andet i næste års forhandlinger om den takstaftale, der skal gælde fra 1. april 2019 og et sted mellem fire og seks år frem, så bliver den på 35 procent frem til udgangen af 2022. Og herefter er det meningen, at krydssubsidieringsprocenten skal være 40 procent.

Så hvor de i dag kan nøjes med at sende 10 procent af overskuddet fra sine indtægter fra parkering, shopping og hoteldrift – efter at have fratrukket driftsomkostninger, afskrivninger og et ”rimeligt afkast” – over til luftfartsaktiviteterne, så skal Københavns Lufthavn fremover sende 35 procent den vej.

 

Relaterede artikler:

Minister: Mere af CPH’s shoppingoverskud skal bruges på luftfart

Begejstring for hård minister-kurs over for CPH

Regeringsforslag kan påvirke CPH-udbygning

CPH: Regulering fører ikke til den ønskede vækst

SAS har store forventninger til ATP

Regeringen vil ændre regulering af CPH