Københavns Lufthavns tværbane 12/30.

Folketinget vedtager ny lov om Københavns Lufthavn

Rammerne om arealanvendelse i CPH er nu ændret ved en lov, der blev vedtaget i Folketinget i torsdags og træder i kraft den 1. januar 2024. Dermed kan tværbane 12/30 forskydes og forkortes.

Tirsdag den 28. november blev L19 “Forslag til lov om rammerne af arealanvendelsen i Københavns Lufthavn” 2. behandlet i Folketinget og blev således sendt direkte videre til 3. behandling og afstemning.

Dagen efter meddelte Københavns Lufthavn mærkværdigt nok, at man nedlægger den relativt store stabsenhed, Corporate Communication, Corporate Responsibility og Regulatory Affairs (CCR) som selvstændigt funktionsområde. En afdeling, hvis medarbejdere gennem mange år blandt andet har arbejdet med den politiske interessevaretagelse og stakeholderdialog i forhold til lufthavnens udbygningsplaner.

Torsdag den 30. november blev lovforslaget så endeligt vedtaget i Folketinget, hvor 91 af de 108 tilstedeværende folketingsmedlemmer stemte for, mens i alt 17 medlemmer fra henholdsvis Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Dermed er vejen banet for, at København Lufthavn opnår større fleksibilitet omkring de arealbegrænsninger, der tidligere har været en forhindring for udbygning af lufthavnen. Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Forskydelse og forkortelse af tværbane
Den nye lov betyder blandt andet, at Københavns Lufthavn får mulighed for at forskyde og forkorte tværbane 12/30 mod Øresund, så der bliver mere plads til standpladser og udbygning på området.

Oprindeligt var det planen helt at sløjfe tværbanen, men det modsatte flyselskaberne sig, da det i givet fald ville påvirke regulariteten og skabe alt for mange situationer, hvor det ikke var muligt at lande i Københavns Lufthavn under særlige vind- og vejrforhold. Med forkortelsen er det kun de allerstørste fly, der vil kunne få udfordringer med at lande i lufthavnen, når forholdene er ugunstige.

Hos Københavns Lufthavn hæfter man sig især ved, hvilke muligheder den nye lov giver for lufthavnens fremtid.

“Vi er en vigtig brik i danskernes mulighed for at kunne komme ud i verden og for, at verden kan komme til Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med, at både transportministeren og forligspartierne i Folketinget har givet deres opbakning til, at vi kan blive ved med at skabe gode fysiske rammer for rejser til og fra Danmark,” siger Christian Poulsen, fungerende administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

Udbygningsplan i stedet for Terminal 4
Vedtagelsen i Folketinget er den den sidste vigtige brik i mange års arbejde med at sikre det fulde lovmæssige grundlag for udbygning af lufthavnen.

Et arbejde, der startede for snart 15 år siden med de første skitser til en separat Terminal 4, men som blev afløst af en ændret udbygningsplan, der blev præsenteret i januar 2014.

Et centralt element heri var, at man løbende kunne udbygge kapaciteten i takt med behovet, så det ikke var nødvendigt at opføre en separat Terminal 4, hvor skulle man i givet fald skulle vente nogle år med at sikre, at passagerudviklingen også matchede kapacitetsudvidelsen.

Derudover var det også vigtigt, at udvidelserne kunne foregå inden for hegnet – hvilket vil sige på lufthavnens eksisterende areal. 

Position kan fastholdes
Den nye lov betyder, at Københavns Lufthavn nu for alvor er klar til fremtiden, så det kan blive muligt at fastholde og udbygge positionen som det største og vigtigste trafikknudepunkt i Norden.

“Vi kan ikke tage for givet, at København har en så stor international tilgængelighed som vi rent faktisk har. Vi tænker måske ikke over det, men det danner i stort omfang baggrund for, at vi kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og at udenlandske turister vælger Danmark i stedet for en anden destination,” forklarer Christian Poulsen.
 
Lufthavnsdirektøren peger i den forbindelse på, at udbygningen giver mulighed for at modtage nye flytyper, når lufthavnen kan sikre “tidssvarende forhold”.
 
Selvom lovgrundlaget for arealanvendelsen er på plads, giver det ikke mulighed for Københavns Lufthavn for at igangsætte en masse byggerier. Kommende byggerier vil stadig kræve udarbejdelse af lokalplan og miljøvurderinger, hvorfor det er nødvendigt med et fortsat tæt samarbejde med myndigheder og andre interessenter.
 
 
Relaterede artikler:

CPH og flyselskaber enige om tværbaneløsning

CPH: Kun widebody-fly vil ikke kunne bruge kort tværbane

CPH vil beholde en forkortet tværbane