Tværbanen og Københavns Lufthavns terminaler set fra luften over Øresund.

CPH og flyselskaber enige om tværbaneløsning

Efter årelang strid er SAS, Norwegian og DAT blevet enige med Københavns Lufthavn om løsning, hvor CPH’s tværbane bevares i en kortere og forskudt udgave.

Efter en årelang strid mellem Københavns Lufthavn og flyselskaberne i lufthavnen om fremtiden for CPH’s tværbane – den såkaldte bane 12/30 – har parterne nu tilsyneladende fundet hinanden og er blevet enige om en løsning, som fremlæges i en opdateret masterplan for lufthavnens infrastruktur.

Løsningen betyder, at tværbanen bevares, men forkortes og forskydes og fremover kun vil kunne benyttes ved ind- og udflyvning over Øresund.

Københavns Lufthavn lagde oprindeligt i 2016 op til helt at nedlægge tværbanen for at give plads til udbygning af lufthavnen med nye standpladser og terminalområder i takt med lufthavnens vækstambitioner.

Den plan mødte imidlertid stærk modstand fra SAS og andre flyselskaber i lufthavnen, da de frygtede, at CPH uden en tværbane ville risikere at lukke helt i adskillige timer, når kraftig sidevind forhindrede flyene i at lande på CPH’s to hovedbaner.

Derfor spillede CPH i foråret 2017 ud med et forslag om at forskyde og forkorte tværbanen fra de nuværende 2.400 meter til en 1.600 meter lang bane. Det skulle ske ved at skære 1.100 meter af i den nordvestlige ende og lægge 300 meter til i den sydøstlige ende af banen. De 1.600 meter var dog ifølge flyselskaberne for lidt, da banen dermed ville være for kort til de fleste typer af mellemdistancefly – i hvert fald, hvis de skal operere uden vægtrestriktioner.

Lufthavnen gik derfor i 2017 med til at undersøge muligheden for at forlænge banen yderligere i den sydøstlige ende, hvilket ville give en samlet banelængde på 2.000 meter. Det er et forslag baseret på denne løsning, som lufthavnen nu fremlægger i en opdateret masterplan.

2.200 meter lang bane
Ifølge det nye forslag bliver tværbanen 2.000 meter for landinger og 2.200 meter for starter. Længderne er baseret på input fra piloter og er efterfølgende verificeret ved beregninger. Banen vil dermed kunne anvendes af de mest almindelige mellemdistancefly som eksempelvis Boeing 737 og Airbus A321 uden reduktioner i start- og landingsvægt. Det oplyser Københavns Lufthavn til CHECK-IN.dk.

I modsætning til i dag vil den forskudte tværbane dog kun kunne anvendes ved ind- og udflyvning over Øresund på grund af CPH’s planlagte udbygning med terminaler og standpladser. Dermed vil der ikke længere blive fløjet ind over København ved brug af tværbanen. Allerede i dag foregår 80 procent af ind- og udflyvningen på bane 12/30 over Øresund, og tværbanen anvendes kun ved cirka to procent de årlige starter og landinger i CPH.

Tilfredshed hos SAS
Hos SAS er man godt tilfreds med den nye plan for tværbanen i CPH.

”Langt størstedelen af vores fly kan lette og lande på banen. Løsningen er den mest optimale ud fra omstændighederne, og vi er glade og tilfredse med, at CPH lyttede til operatørerne i lufthavnen og indledte en ny dialog om, hvordan vi sikrer den meste effektive flytrafik, så vi kan fortsætte med at tilbyde god service til vores passagerer,” siger Troels Karlskov, fungerende pressechef i SAS, til CHECK-IN.dk.

CPH oplyser, at de endvidere har opbakning fra Norwegian og DAT til planen om at forskyde tværbanen.

Arealer til nye standpladser
Forskydningen af tværbanen skal blandt andet give plads til nye standpladser i lufthavnen. En række af de nuværende standpladser er nemlig ikke dimensioneret og indrettet til at tage imod de større og mere moderne fly, som flyselskaberne i øjeblikket investerer i.

“Udviklingen af lufthavnen skal sikre, at vi kan imødekomme behovene fra vores omgivelser, både i forhold til kapacitet, men også når det handler om klima, støj og luftkvalitet. Det er det, vi nu lægger frem med en opdateret masterplan for Københavns Lufthavn,” siger CPH’s administrerende direktør Thomas Woldbye.

Masterplanen er en langsigtet udviklingsplan, og CPH forventer, at masterplanen vil kræve en opdatering af lufthavnens lov-, miljø-, og plangrundlag og en tilhørende høringsproces. Det kan tage flere år, og derfor er det ifølge lufthavnen vigtigt at komme i gang allerede nu for at sikre, at ny kapacitet kan være klar til at blive taget i brug, når det bliver nødvendigt.

De foreslåede ændringer i masterplanen vil alle finde sted inden for lufthavnens eksisterende areal. Dertil kommer, at alle de planlagte ændringer kan ske inden for de støjgrænser, som lufthavnen i dag skal leve op til.

CPH vil inden for den nærmeste fremtid indsende en ansøgning til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om tilladelse til at forskyde tværbanen og skabe nye standpladser.

 

Relaterede artikler:

SAS: Fortsat problemer med ny tværbane-løsning

Naviair-advarsler om forkortet tværbane

CPH: Kun widebody-fly vil ikke kunne bruge kort tværbane

Flyselskab: Forkortet tværbane ubrugelig

CPH vil beholde en forkortet tværbane

Her er alternativerne til tværbane-lukning