Formel til Cimber-succes: 1+1+1 = 4

Det bliver synergier på indtægts- og omkostningssiden, der skal bringe Cimber Sterling på rette kurs igen, mener selskabets nye administrerende direktør Jan Palmer. Han sætter sig den 1. oktober i chefstolen i det ukrainsk-kontrollerede flyselskab.

Efter en lang karriere i luftfartsbranchen var 61-årigeJan Palmer parat til at trappe ned og hellige sig mere tid til golf, der er den altoverskyggende interesse hos den svenske luftfartsmand.

Om der bliver mulighed for at flyve til golfoplevelser på Cimber Sterlings sydeuropæiske leisure-ruter vil den nye administrerende direktør selv kunne have indflydelse på.

Sammen med de øvrige ledende medarbejdere i Cimber Sterling skal Jan Palmer om få uger i gang med et omfattende strategiarbejde. En opgave, som han har en vis erfaring med fra sine mange år i luftfartsbranchen.

I 13 år var Jan Palmer med i koncernledelsen hos svenske Skyways. Han har også været administrerende direktør for luftfragt-selskabet Amapola Flyg. Og så har han haft tillidshverv i European Region Airlines Association og Swedish Aviation Association.

Fortsat tre separate selskaber

”Jeg har prøvet denne rejse flere gange før, blandt andet i Skyways, der stod i en situation, der ligner den Cimber Sterling står over for nu. Det er spændende at være med til at finde den bedste løsning, når selskaber er udfordret – og det bliver ikke mindre spændende at komme ind i et selskab, der har kæmpet så flot, som Cimber Sterling har. Jeg glæder mig derfor meget til at komme i gang,” siger den nyedirektør.

Jan Palmer fortæller, at alle tre nordiske Mansvell-selskaber har været igennem en svær tid. Nu skal der identificeres synergier mellem selskaberne, men der bliver ikke nødvendigvis tale om en fusion eller et fælles brand.

“Jeg oplever Cimber Sterling, Skyways og City Airline som tre separate selskaber. Jeg kan ikke få øje på nogen fordel ved at fusionere dem. Vi vil i stedetfokusere på de kommercielle og operationelle aspekter på tværs af selskaberne.“

Nøglen til succes er regnestykket 1+1+1 = 4

”Vores opgave er ikke mindst at blive bedre til at udnytte de synergimuligheder, der utvivlsomt ligger, og at fokusere og prioritere inden for de enkelte områder, for eksempel ved at finde de rette flytyper. Vi skal forstå at udnytte alle kommercielle og operationelle muligheder mellem de tre selskaber,“ siger JanPalmer og bekræfter, at deter ligesom etregnestykke, hvor 1+1+1 skal give4 som slutfacit.

“Det er samtidig vigtigt, at selskabet hurtigt kan omstille sig til de ændringer, som det vil betyde. Et selskab, der hurtigt kan omstille sig, vil også være en vinder.“

Ros til afgående direktør

Afsluttende roser Jan Palmer den afgående direktør Jacob Krogsgaard: “Jeg har enorm stor respekt for Jacob Krogsgaard, der har kæmpet så hårdt for selskabets overlevelse.“

Og selvom Jan Palmer har et særdeles indgående kendskab til det svenske luftfartsmarked er han absolut ikke ubekendt med Cimber Sterling.

”Jeg kender Cimber fra mange år tilbage, da jeg selv var direktør i Skyways. Vi havde i begge selskaber SAS som aktionær, så det var mange af de samme problematikker vi arbejdede med. Jeg har altid haft et rigtigt godt indtryk af virksomheden, også som et sted med et godt sammenhold og nogle meget engagerede medarbejdere.“

Jan Palmerer i dag bosiddende uden for Stockholm sammenmed sin hustru.