Administrerende direktør Peter Høgsberg fra Aarhus Lufthavn. (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Forsinket strategi- og investeringsplan

Der blev i går afholdt bestyrelsesmøde i Aarhus Lufthavn, men lufthavnens ledelse er endnu ikke klar til at fremlægge en robust strategi- og investeringsplan.

I december måned sidste år besluttede ejerkredsen i Aarhus Lufthavn A/S at tilføre lufthavnen yderligere 17 mio. kroner i kapital som følge af et stort driftsunderskud i 2013.

Samtidig blev det besluttet, at lufthavnens ledelse skulle udarbejde et forslag til en strategi- og investeringsplan, som bestyrelsen og ejere skulle tage stilling til i løbet af foråret 2014.

Det var planen, at planen skulle fremlægges på den ordinære generalforsamling i maj måned, men det var tilsyneladende ikke muligt at få afsluttet de strategiske drøftelser om lufthavnens fortsatte drift og potentiale.

I går blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i Aarhus Lufthavn, men heller ikke på dette møde var strategi- og investeringsplanen klar til præsentation, selvom det er næsten otte måneder siden, at det blev besluttet at udarbejde den.

“Vi have bestyrelsesmøde i dag, og vi vurderede, at vi ikke var færdige med trykprøvning og finpudsning af forretningsplanen. Den vil blive fremlagt for bestyrelsen i løbet af efteråret og derefter sendt videre til politisk behandling i ejerkommunerne,“ sagde Aarhus Lufthavns administrerende direktør Peter Høgsberg i går til CHECK-IN.dk.

Vil have arbejdsro
På bestyrelsesmødet var der åbenbart fremgang at spore for lufthavnen på Djursland. Ifølge lufthavnsdirektøren var resultatet af første halvår bedre end budgetteret.

“Resultatet indikerer, at vi er ved at knække koden. Vi følger planen, og det er dejligt fortsat at have bestyrelsens opbakning til det arbejde, vi er i fuld gang med. Det er afgørende, at lufthavnens direktion har fået og får den arbejdsro, vi har brug for, til at færdiggøre en robust forretningsplan for fremtiden,“ siger Peter Høgsberg i en pressemeddelelse.

Om pressemeddelelsen så giver arbejdsro fra medierne, skal være usagt.

Aarhus Lufthavn er i fællesskab ejet af kommunerne i Aarhus, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov.