FPU: SAS kan forvente modstand fra fagforeninger

Hos Flyvebranchens Personale Union er man af den opfattelse, at britiske og spanske fagforeninger ikke vil tillade SAS at lave “prisdumping” på arbejdskraft.

Onsdagens meddelelse fra SAS om planerne for etablering af baser i Storbritannien og Spanien har fået en noget kølig modtagelse hos de faglige organisationer. Blandt andet også hos Flyvebranchens Personale Union (FPU), der organiserer omkring 10 procent af samtlige SAS-piloter i Danmark.

Hos de faglige organisationer er der også tvivl om, hvorvidt SAS mener det alvorligt med de udenlandske baser, eller om der er tale om et pres i forhold til de aktuelle overenskomstforhandlinger i kombination med et opråb til politikerne, som SAS forgæves i flere år har forsøgt at gøre opmærksom på den skævvridning af konkurrencen, der finder sted som følge af uensartede arbejdsmarkedsvilkår i forskellige lande.

Hos SAS lægger man ikke skjul på, at manøvren med den irske driftstilladelse og de udenlandske baser sker med henblik på at reducere de samlede løn- og personaleomkostninger.

“Omkostninger til det flyvende personale er ikke løn alene. Sociale udgifter og pensioner betyder, at vi har en konkurrenceulempe i forhold til vores konkurrenter på over 30 procent. Vi kan spare et betydeligt beløb, hvis vi kan reducere den samlede lønudgift og samtidig få bedre fleksibilitet,” siger koncerndriftsdirektør Lars Sandahl Sørensen fra SAS om planerne for de udenlandske baser.

Varm velkomst af lokale fagforeninger
Hos FPU er man ikke enige i det regnestykke, som SAS har stillet op. Herudover tvivler man også på, om SAS får held til at gennemføre manøvren, som den er tiltænkt.

“Det lader til, at SAS ikke er helt skarpe på de nærmere omstændigheder. Der er vidt forskellige regler i disse lande, og SAS kan ikke få samme kontrakt på de to markeder,” lyder det fra Anders Mark Jensen, der er næstformand i FPU.

Eksempelvis er der forskel på reglerne på pensionsområdet. I Danmark bliver den slags ting forhandlet gennem aftaler, mens der lovgives om tilsvarende forhold i Spanien.

Herudover mener FPU også, at SAS vil få en varm velkomst af de lokale fagforeninger i Storbritannien og Spanien, hvis SAS udelukkende forsøger at høste frugterne af et billigt lokalt arbejdsmarked.

”SAS skal håndtere engelske og spanske fagforeninger, der ikke vil være interesseret i at lade deres markeder blive brugt som et sted, hvor man kan dumpe priserne på arbejdskraft,” påpeger Anders Mark Jensen.

 

Relaterede artikler:

A320neo-fly på SAS-baser i London og Málaga

SAS åbner nye baser og udflager til Irland

SAS: Base i London er ikke regelshopping

SAS-overvejelser om udflagning vækker bekymring

SAS overvejer London-base