Freden er sikret i Billund Lufthavn

Efter to sporadiske arbejdsnedlæggelser blandt de ansatte i Billund Lufthavn er freden nu sikret gennem indgåelse af en ny lønaftale. Aktionerne har ikke umiddelbart båret frugt, da de ansatte stort set har accepteret ledelsens seneste udspil.

Der var lagt op til storkonflikt og aflysninger i Billund Lufthavn i sidste weekend. I stedet blev der tale om en arbejdsnedlæggelse lørdag morgen den 15. maj fra kl. 05:00 til kl. 08:00. En aktion, der ikke generede trafikken i nævneværdig grad.

Striden omhandlede en ny lønaftale, hvor lufthavnens ledelse havde fremsat et tilbud om en regulering svarende til 2,5 %. Dette ønskede de mere end 600 medarbejdere ikke at acceptere, hvorfor konflkt-våbenet blevet taget i brug.

Mandag kunne lufthavnens ledelse og fællestillidsmand Mads Bay så overraskende meddele, at der var indgået en ny lønaftale. Det betyder, at alle overenskomstansatte medarbejdere på fuld tid får en lønstigning på 533 kr. om måneden svarende til en gennemsnitlig regulering på 2,5 %.

Om baggrunden for indgåelse af aftalen siger fællestillidsmand Mads Bay til Boarding.dk: “Man skal ikke save den gren over, man sidder på. Situationen er alvorlig for luftfarten – det har lufthavnsdirektøren ret i. Det vigtigste formålmed arbejdsnedlæggelsene var at gøre bestyrelse og ledelse opmærksom på vores utilfredshed.“

Mads Bay hævder, at ansatte i lufthavnene i Århus og Aalborg har en gennemsnitsløn, der er ca. 15 % højere end i Billund Lufthavn. Herudover har de ansatte i Billund Lufthavn ifølge fællestilldsmanden et lønefterslæb, da man ikke fik nogen regulering ved forhandlingerne året før.

Til gengæld lover Mads Bay, at lufthavnens nye direktør Kjeld Zacho Jørgensen, der tiltræder 1. juli, vil blive mødt med nye krav, når den næste lønaftale skal på plads.

Foto: Freden har sænket sig over Billund Lufthavn for denne omgang. Strejketruslerne er væk efter at en ny lønaftale er indgået.