Kangerlussuaq Airport (Foto: Petr Brož | Creative Commons 3.0)

Grønlandske lufthavne kan udgøre sikkerhedsrisiko

De grønlandske lufthavne er så nedslidte, at det kan gå ud over sikkerheden. Grønlands Lufthavne risikerer derfor skærpet tilsyn og påbud fra Trafikstyrelsen.

De grønlandske lufthavne er på nogle områder så nedslidte og i så dårlig stand, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark som luftfartsmyndighed frygter, at lufthavnenes anlæg og materiel udgør en sikkerhedsmæssig risiko for lufttrafikken i Grønland.

Derfor påtænker styrelsen at skærpe tilsynet og udstede påbud over for Grønlands Lufthavne (Mittarfeqarfiit). Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG på baggrund af den grønlandske regerings (Naalakkersuisuts) finanslovsforslag for 2020.

Krav om tilstrækkelige investeringer
Det fremgår af finanslovsforslaget, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over for Grønlands Selvstyre har tilkendegivet, at man vil skærpe tilsynet med Grønlands Lufthavne, såfremt der ikke tages initiativ til at sikre tilstrækkelige investeringer i anlæg og materiel.

”I de kommende år kan der derfor forventes yderligere påbud, såfremt Mittarfeqarfiits anlæg og materiel ikke bringes op til den nødvendige standard,” hedder det i finanslovsforslaget, som CHECK-IN.dk har læst.

Det fremgår af finanslovsforslaget, at Grønlands Lufthavne drives med et strukturelt underskud, hvilket en større gennemgang af selskabet har afsløret. Selskabet har derfor ikke haft mulighed for igennem egen drift at opretholde et tilstrækkeligt reinvesteringsniveau, som kunne sikre, at lufthavnenes anlæg og materiel lever op til de krævede standarder.

Lufthavnsselskab i dialog med myndighederne
Grønlands Lufthavne er på den baggrund gået i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om investeringsbehovet, og hvad der skal til for at kunne håndtere eventuelle nedbrud i lufthavnene hurtigt.

I de seneste to år er det afsat i alt 30 millioner kroner til investeringer i lufthavnenes anlæg og materiel, men det er ifølge finanslovsforslaget ”ikke tilstrækkeligt til at sikre den nødvendige standard på området”.

”Derfor vil der i forlængelse af Mittarfeqarfiits dialog med luftfartsmyndigheden skulle tages beslutning om finansiering af dette, så Mittarfeqarfiits anlæg ikke udgør en drifts- og sikkerhedsmæssig risiko for lufttrafikken i Grønland,” hedder det i finanslovsforslaget.

 

Relaterede artikler:

Milliardefterslæb i grønlandske lufthavne

Lufhavnspakke vedtaget: Tre nye lufthavne

Grønlandsk lufthavnsaftale godkendt i Folketinget