Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen præsenterer den nye Power-to-X-aftale sammen med forligskredsen. (Foto: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Grønt flybrændstof kan blive dansk eksporteventyr

Et statsligt udbud i milliardklassen er blandt initiativerne i en ny aftale, der ligeledes kan danne fundamentet for en fremtidig dansk eksport af bæredygtigt brændstof.

Den danske regering har netop indgået en aftale med en række af de andre partier i Folketinget. Aftalen har til formål at sikre vilkårene for både en dansk produktion samt eksport af blandt andet flybrændstoffer, der er fremstillet med Power-to-X-teknologi.

Begrebet ”Power-to-X” benyttes til at beskrives en fremgangsmåde, hvor grøn elektricitet omdannes til brint via elektrolyse. Brinten kan så efterfølgende laves til eksempelvis syntetisk brændstof, der kan benyttes som drivmiddel i fly, skibe og anden tung transport.

Regeringen har fundet støtte til aftalen hos Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Håbet er, at den kan øge Danmarks uafhængighed af energikilder fra andre lande samt accelerere den hjemlige udvikling af grønt brændstof.

Afsætter milliardbeløb
Den nye aftale indeholder flere delelementer, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Hovedpunktet er et statsligt udbud på i alt 1,25 milliarder kroner til brintproduktion. Midler herfra vil blive ydet som driftsstøtte til virksomheder, ligesom de også skal benyttes til at skabe bedre rammevilkår for brændstofproduktionen.

Derudover skal aktørerne på området have bedre muligheder for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til de Power-to-X-anlæg, hvor produktionen vil foregå. Det kunne eksempelvis være havnen i Vordingborg, hvor virksomheden Arcadia eFuels planlægger at opføre et anlæg, hvor der skal fremstilles flybrændstof i stor skala.

I tillæg til de initiativer skal der også justeres på de tariffer, som Power-to-X-producenter og andre virksomheder med et stort elforbrug skal betale. Desuden afsættes der også 57 millioner kroner, som fra 2022 til 2026 skal finansiere en taskforce, der blandt andet får til at opgave at vejlede projektudviklere og myndigheder om teknologien.

Håber på eksporteventyr
Ministeriet oplyser, at aftalen skal tjene til, at der opbygges en dansk elektrolysekapacitet på fire til seks gigawatt frem mod 2030. Det vil tilsyneladende reducere udledningen af CO2 med 2,5 til fire millioner ton om otte år. Op til to millioner af disse vil blive fratrukket det danske klimaregnskab.

Slutteligt vil den nye aftale tage de første skridt mod etablering af en dansk brintinfrastruktur, der kan benyttes til at fremme eksporten af Power-to-X-brændstoffer til eksempelvis Tyskland. Det glæder klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

”Jeg er meget glad for, at vi har bred politisk enighed om at sætte målet så højt, at Danmark kan spille mere end en national rolle i udvikling og produktion af nye brændstoffer. Europa er på intens jagt efter alternativer til fossil energi, og vi har travlt. Både med at blive grønne og med at blive mere uafhængig af russisk sort energi.”

Landets erhvervsminister oplyser, at aftalen i hans optik kan danne grundlaget for et fremtidigt grønt eksporteventyr i Danmark.

”Med aftalen lyder startskuddet til et nyt grønt erhvervs- og eksporteventyr, som nu også handler om at blive uafhængig af russiske energikilder hurtigst muligt. Det kan skabe grønne arbejdspladser og accelerere virksomhedernes grønne omstilling både herhjemme og i udlandet,” udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

 

Relaterede artikler:

Dansk leverandør skriver kontrakt om eJetfuel

Produktion af grønt flybrændstof i dansk havn

CPH: PtX-udspil skaber klarhed for dansk luftfart