Håb om europæiske Cimber-ruter fra Bornholm

Bornholms Lufthavn har vokseværk. Men ambitionerne er også vokset. Således har lufthavnen et håb om i samarbejde med Cimber Sterling at kunne etablere sæsonruter til Polen, Tyskland og Sverige.

De jyske lufthavne i Billund, Aalborg og Århus har gennem tiden kæmpet en brav kamp for at sikre Vestdanmark en bedre betjening af udenrigsruter. Der findes mange gode eksempler på, at det er lykkedes, men også en del luftige projekter og rutetiltag, derhar måttet lide en krank skæbne.

Det lader ikke til at afskrække Bornholms Lufthavn, der ligger i den modsatte ende af landet. Ifølge lufthavnschef Peter Hviid har lufthavnen indledt en tæt dialog med Cimber Sterling om en udvidet betjening af øen.

Der er et konkret ønske om flyvninger til andre danske lufthavne end København, der er forbundet med Bornholm via Cimber Sterlings snart 10 daglige indenrigsafgange. I forvejen findes en sæsonrute mellem Bornholm og Billund, men andre danske destinationer er således i kikkerten.

Men det stopper ikke her. Ambitionerne rækker til regionale udenrigsruter til nabolandene. “Det kunne være sæsonruter til nogle af vore naboer som Polen, Tyskland og Sverige. Intet er bestemt, men der er sat et seriøst arbejde i gang for at afdække mulighederne. Jeg er sikker på, at vi sammen med Cimber Sterling vil kunne få startet en ny udvikling,“ udtaler lufthavnschef Peter Hviid fra Bornholms Lufthavn.

Bornholms Lufthavn kan allerede ved udgangen af august måned glæde sig over et rekordår. De seneste 12 måneder har lufthavnen ekspederet 237.543 passagerer, hvilket betyder, at lufthavnens rekord fra 2007 med 235.040 passagererforventes at blive slået, når sidste passager er optalt den 31. december.

I august måned har lufthavnen alene en fremgang på 31 % i forhold til samme måned året før, idet 23.503 passagerer rejste til og fra lufthavnen. Det er en fremgang på 5.642 passagerer.