Hæver billetpriser før afgift er indført

Den norske arbejdsgiverorganisation NHO Luftfart finder processen omkring den nye sædeafgift i Norge uacceptabel. Afgiften træder i kraft 1. april, og Norwegian samt Widerøe har allerede hævet billetpriserne.

Om tre uger skal en ny sædeafgift træde i kraft, der betyder, at alle rejsende fra norske lufthavne skal betale en afgift på 80 norske kroner. Men Skattedirektoratet og Finansdepartementet i Norge er endnu ikke kommet med en vejledning til, hvordan flyselskaberne skal forholde sig til og håndtere den nye afgift.

Af de tre dominerende flyselskaber på norske indenrigsruter, har Norwegian og Widerøe allerede hævet priserne, mens SAS afventer.

Kigger ud i tågen

Thorbjørn Lothe i NHO Luftfart

Thorbjørn Lothe i NHO Luftfart

Administrerende Direktør i NHO Luftfart, Thorbjørn Lothe, finder hele sagsbehandlingen uacceptabel.

”Der er mindre end tre uger til afgiften skal træde i kraft, og der ligger en påske imellem. Vi har intet hørt fra hverken departement eller direktorat, så lige nu sidder vi og kigger ud i tågen. Vores medlemmer ved ikke, hvordan de skal indrette sig”, siger Torbjørn Lothe til CHECK-IN.dk.

NHO Luftfart har, som flere andre aktører i branchen, udtalt sig negativt om den planlagte afgift i et høringssvar, der blev indleveret til Finansdepartementet den 21. februar.

Kan bryde EU-regler

Også EU’s kontrolorgan ESA gik ind i sagen i går med et brev til de norske myndigheder, hvori man beder om et forhåndsvarsel på afgiften. ESA mener afgiften kan være i strid med EU-reglerne om statsstøtte, grundet fritagelse for visse transfer- og interline-passagerer.

”Ud over de konsekvenser det har for branchen og tabte arbejdspladser, har vi påpeget, at de foreslåede regler omkring transfer- og interlinepassagerer er i strid med EØS-aftalen” (EU-regler, red.), fortsætter Thorbjørn Lothe, der heller ikke ved om afgiften kan eller vil træde i kraft fra 1. april.

Departementet vurderer
CHECK-IN.dk har forelagt Finansdepartementet kritikken fra NHO Luftfart, og spurgt ind til, om afgiften iværksættes fra 1. april

I en mail fra departementet, ved statssekretær Jørgen Næsje, svares der følgende til CHECH-IN.dk: ”Vi har bedt Skattedirektoratet om at vurdere høringsudtalelserne og lave endelig forslag til regler. Finansdepartementet vil foretage en grundig vurdering af høringsudtalelserne og direktoratets anbefalinger, inden regelsættet vedtages. Dette vil ske så snart som muligt. Planen er at indføre afgiften fra 1. april”.

”Dette er symptomatisk med hele problemstillingen. Timeglasset er ved at rende ud, og vores medlemmer står i det uvisse”, kommenterer Torbjørn Lothe.

Norwegian og Widerøe skruer priserne op
Både Norwegian og Widerøe har i denne uge justeret selskabernes billetpriser, for at kompensere for den nye afgift, ifølge et telegram fra det norske nyhedsbureau NTB.

”Vi er nødt til at tage højde for afgiften i vores priser. Den totale omkostning vil være for stor til, at vi selv kan dække dette, og derfor går det ud over kunderne. På to år er afgifterne steget med 50 procent, så vi har set os nødsaget til at justere generelt på priserne”, siger Informationschef Silje Brandvoll, i Widerøe til CHECK-IN.dk.

På spørgsmålet om kunderne vil få prisstigningen tilbagebetalt i fald afgiften bliver udsat eller ikke gennemført svarer informationschefen: ”Det ville medføre højere omkostninger eventuelt at refundere denne andel, end selve afgiften. Så det vil vi ikke have mulighed for. Men vi vil nedjustere priserne igen, såfremt SAS og Norwegian gør det samme. Ingen ville være mere glad for, at afgiften ikke bliver indført, end os”, siger Silje Brandvold.

Widerøe har beregnet at sædeafgiften vil medføre øgede omkostninger på 40-50 mio. norske kroner årligt for selskabet.

CHECK-IN.dk ville ligeledes gerne spørge Norwegian om, hvorfor priserne forhøjes inden at afgiften er på plads, og ligeledes hvad selskabet vil gøre, hvis afgiften bliver udsat eller ikke gennemføres. Norwegians norske presseafdeling har ikke været tilgængelig for kommentar, inden redaktionen afsluttede sit arbejdet.

Vil koste SAS 800 mio. norske kroner årligt
Hos SAS afventer man foreløbigt et endelig regelsæt, inden man justerer priserne i forhold til sædeafgiften.

”SAS har valgt ikke at lægge de 80 kroner oveni prisen, da der er for mange uafklarede tekniske problemstillinger relateret til afgiften”, siger informationschef Knut Morten Johansen fra SAS i Norge, til CHECK-IN.dk.

”For SAS vil en sådan afgift udgøre omkring 800 mill. norske kroner årligt. Samtidig vil det kræve en egen administration, kun for at varetage dette, med de omkostninger det vil medføre. Dette kan vi fremadrettet kun hente ind ved at justere billetpriserne. SAS har i sit høringssvar foreslået, at de 500 millioner kroner i CO2-afgift, som SAS, Norwegian og Widerøe årligt betaler til staten, bør bruges til en fond der investerer i udvikling af bio-brændstof. Det er den eneste fremadrettede bæredygtige vej at gå”, siger Knut Morten Johansen.

Afgiften har foreløbigt haft den direkte konsekvens, at SAS har valgt, at aflyse den planlagte kapacitetsøgning på direkte ruter fra Oslo til Aberdeen, Düsseldorf og Bruxelles.


Fakta om sædeafgift
  • Skal træde i kraft 1. april 2016
  • Politisk vedtaget sidste år som en ”miljøafgift”
  • Er på 88 norske kroner (80,- + 10% moms) per sæde per afgang fra norske lufthavne – også til udlandet
  • Skal indbringe statskassen godt 1,4 mia. årligt
  • Uklare regler omkring transfer-passagerer og interline-passagerer
  • En samlet luftfartsbranche er negative til afgiften
  • En norsk Facebook gruppe mod afgiften er oppe på over 67.000 medlemmer
  • Ryanair har varslet, at de grundet afgiften nedlægger alle ruter fra Rygge Lufthavn, hvilket medfører at lufthavnen lukker