Havarirapport: Risiko for kollision

En netop offentliggjort rapport fra Havarikommissionen fastslår, at der var risiko for kollision mellem et lille dansk Cessna-fly og et stort Boeing-fly fra Egyptair en sommerdag i 2014.

Det kan være forbundet med en vis risiko, når private erhvervsflyvere uden stor erfaring bevæger sig ind i terminalkontrolområder i de store lufthavne.

Det var netop tilfældet den 20. juli 2014, hvor et lille firepersoners Cessna 172-fly var på vej fra Bornholm til Roskilde på en visuel VFR-flyvning med piloten og en medpassager som eneste ombordværende. Umiddelbart øst for Falsterbo i Sydsverige var Cessna-flyet tæt på at kollidere med et stort Boeing 737-800 fly fra Egyptair med 81 passagerer om bord. Egyptair-flyet var under indflyvning til Københavns Lufthavn efter en fire og en halv time lang flyvetur fra Cairo.

Hændelsen er beskrevet i den endelige havarirapport, der blev udsendt af Havarikommissionen onsdag. Den kritiske situation, der fandt sted kl. 15:08 om eftermiddagen i dagslys og god sigtbarhed er blevet klassificeret som en “alvorlig hændelse“ med risiko for kollision.

Piloten på det lille Cessna-fly var en 66-årig mand fra Herning, der som erfaring blot havde 52 flyvetimer. Det står i skærende kontrast til den 43-årige pilot på Egyptair-flyet, der havde 12.000 timer i logbogen, heraf 6.000 på Boeing 737-fly.

Uerfaren pilot
Havarikommissionen fastslår i rapporten, at Cessna-piloten blev forstyrret under flyvningen samtidig med, at manglende højdeinformationer fra Cessna-flyet resulterede i en indtrængning i det kontrollerede område omkring Københavns Lufthavn, da flyveledelsen forventede, at flyet lå i en lavere højde, hvilket er vanligt ved VFR-flyvninger i Danmark.

Samtidig understreger Havarikommissionen, at Egyptair-piloterne havde en fejlagtigt opfattelse af den horisontale afstand til Cessa-flyet, hvilket betød, at der ikke blev iværksat tiltag for at undgå en kollision.

Det er tydeligvis den manglende rutine hos Cessna-piloten, der var årsag til nær-kollisionen. For det første udsendte flyets transponder ingen informationer om flyets højde, hvilket kan have noget at gøre med en indstillingsfejl inden flyvningen fra Bornholm, Herudover lykkedes det to gange for Cessna-piloten at indstille transponderen forkert. Første gang fik han af en svensk flyveleder besked på at indstille transponderen med kode 7232 og svarede tilbage med 7032.

Det blev sidenhen korrigeret, men senere på flyvningen efter passage af Egyptair-flyet fik piloten fra en dansk flyveleder besked på at indstille transponderen på kode 4454. Piloten kvitterede med 4454, men kom ved en fejl til at indtaste 5444, hvilket blev korrigeret efter anmodning fra flyveledelsen.

Medpassagerer kastede op
En anden mulig årsag til hændelsen var, at Cessna-piloten var uopmærksom i en kort periode, da hans medpassager blev syg samtidig med, at flyet bevægede sig fra flyveledelsen i Malmø ind over det terminalkontrollerede område ved Københavns Lufthavn.

Medpassageren kastede op ud over cockpittet og dermed på den tablet-PC, som piloten brugte som navigationsværktøj. Da piloten samtidig skulle lede efter luftsygeposer, optrådte den uopmærksomhed, der kunne have fået fatale konsekvenser i forening med den manglende højdeangivelse på flyet.

Cessna 172-flyet og Boeing 737-flyet fra Egyptair passerede hinanden i en højde på 4.000 fod svarende til 1.220 meter og med en horisontal adskillelse på 185 meter.

Foto: Et Boeing 737-800 fly fra Egyptair var tæt ved at kollidere med et Cessna-privatfly i Sydsverige.