Amsterdam Schiphol Airport (Foto: LNVL Air Traffic Control the Netherlands)

Holland varsler miljøafgifter på luftfart

Den hollandske regering har planer om at lægge miljøafgifter på luftfart, og det har fået flere luftfartsorganisationer til at reagere.

Det har vakt stor opstand i luftfartsindustrien, at Holland er klar til at indføre afgifter i forsøget på at skåne miljøet.

European Regions Airline Association (ERA) og andre førende brancheorganisationer fra hele verden har skrevet et åbent brev til den hollandske finansminister, hvori man opfordrer til ikke at fortsætte den planlagte afgiftspolitik.

Organisationerne rejser en række spørgsmål, der tager udgangspunkt i, at afgiftspolitikken kan få konsekvenser for den hollandske økonomi, og at en sådan form for beskatning kan være uden virkning. Herudover mener organisationerne, at planerne om at indføre miljøafgifter strider mod en ellers anerkendt international lovgivning, standarder og principper.

Nogle af de brancheorganisationer, der står som afsendere på brevet, er den internationale luftfartsorganisation, IATA, og den nord- og latinamerikanske luftfartsorganisation, NACC. Sammen med en række andre organisationer opfordrer de til, at den hollandske regering laver en uafhængig evaluering af afgiftspolitikkens indvirkning på de økonomiske og miljømæssige aspekter. Og så håber man, at regeringen giver mulighed for en konstruktiv offentlig høringsproces inden en endelig beslutning træffes.

“Ineffektiv offentlig beskatning”
Den hollandske regering vil ifølge brancheorganisationerne beskatte luftfarten af miljømæssige hensyn, og der er angiveligt tale om en europæisk luftfartsafgift som en del af forhandlingerne om at nå 2019-klimamålene formuleret i Parisaftalen fra 2015.

Hensigten er angiveligt at lægge miljøafgifter på ’støjende og forurenende’ fly, og hvis det ikke er tilstrækkeligt, vil der være mulighed for en passagerskat i Holland fra 2021.

”Luftfarts-, rejse- og turistsektoren spiller en afgørende rolle i og bidrager væsentligt til den hollandske økonomi, og dette bør støttes og opmuntres, ikke hindres af ineffektiv offentlig beskatning,” skriver luftfartsorganisationerne – med ERA i spidsten – i det åbne brev.

I brevet bliver der også redegjort for, at forslaget om miljøafgifter er i strid med FN’s luftfartsorganisation, ICAO’s, krav til miljøafgifter. I oktober 2016 vedtog ICAO den såkaldte CORSIA, der er en globalt funderet markedsforanstaltning for CO2-emissioner, og det skal ifølge ICAO være det eneste tiltag i international luftfart.

ICAO mener, at der ikke bør være flere markedsbaserede foranstaltninger, og at CO2-emissioner i international luftfart kun skal betales én gang. Der er herudover taget hensyn til miljøet i EU’s emissionshandelsordning, hvor flyselskaberne betaler et bidrag ved flyvninger inden for EU.

Holland droppede passagerafgift
Endnu et punkt kan ifølge organisationerne have en negativ konsekvens, og det er passagerafgifterne. Holland – og andre europæiske lande – har med blandet resultater tidligere stiftet bekendtskab med den type afgift.

I 2008 indførte Holland således passagerafgifter, men modstanden var så stor, at regeringen valgte at droppe afgiften allerede året efter. Passagerafgifterne lød dengang på 11,25 euro (84 kroner, red.) for flyvninger fra Holland til en anden europæisk destination, mens taksten var på 45 euro (335 kroner, red.) for operationer ud eller ind i europæisk luftrum. Målet var, at afgifterne årligt skulle indbringe Holland 350 millioner euro – svarende til 2,6 milliarder kroner.

Allerede fra begyndelsen var der stor modstand fra luftfartsindustrien, hvor flyselskaberne frygtede tab af omsætning og stillede spørgsmålstegn ved de reelle miljøgevinster ved afgiften. Den hollandske passagerafgift fik flyrejsende til at smutte over grænserne og flyve fra lufthavne i Belgien eller Tyskland.

Den markante modstand mod passagerafgiften og den på det tidspunkt igangværende finanskrise fik i sidste ende den hollandske regering til at droppe afgiften i 2009 – præcis et år efter indførslen.

 

Relaterede artikler:

Norsk passagerafgift øges med 22 millioner kroner

Passagerafgift i andre EU-lande skræmmer

Storbritannien vil hæve passagerafgift

Tysk passagerafgift kan blive nedsat

EasyJet-chef: Passagerafgift vil skade Københavns Lufthavn