Hysteri om brændstofpriser

Dagbladet Børsen kunne mandag ‘afsløre’ at flybilletpriserne ville stige dramatisk i 2011 p.g.a. højere brændstofafgifter. Den nuværende pris for flybrændstof er på 107 dollars pr. tønde, hvilket er 68 procent under det højeste niveau i august 2008, hvor prisen på jet fuel var oppe på 180 dollars pr. tønde.

Flybrændstof udgør en stor post på omkostningssiden hos luftfartsselskaberne. Når brændstofpriserne samtidig bevæger sig volatilt, er det vanskeligt for luftfartsselskaberne at styre prissætningen, således at man derigennem får den rette omkostningsdækning.

Derfor har mange luftfartsselskaber valgt at sikre prisen på såvel flybrændstof som den valuta, der anvendes til at betale for det købte brændstof. Det kaldes “hedging“.

Overfor forbrugerne er reguleringsmekanismen de såkaldte brændstoftillæg, der tillægges grundprisen på flybilletten. Der har længe været ro omkring brændstoftillæg, men British Airways valgte i december måned at forhøje selskabets brændstoftilæg på interkontinentale flyvninger udfra begrundelsen om stigende priser på flybrændstof. Det betød en øgning af tillægget med20 pund – svarende til 175 kroner pr. strækning. Det betyder, at det samlede brændstoftillæg afhængig af strækning og serviceklasse nu ligger mellem 76 og 108 pund – eller mellem 660 og 940 kroner hos det britiske selskab.

Dagbladet Børsen kunne mandag fortælle om olieprisernes “himmelflugt“, og hvad det ville betyde for flybilletpriserne i 2011. Godt nok er priserne på flybrændstof på vej opad, men stigningen har “kun“ været på knapt 17 procent i løbet af de seneste 52 uger og blot 3 procent den seneste måned.

Lige nu er prisen ifølge luftfartsorganisationen IATA´s“Jet Fuel Price Monitor“ på omkring 107 dollars pr. tønde / 847 pr. ton. Men tilbage i august/september 2008 var prisenhelt oppe omkring 180 dollars pr. tønde svarende til 1.418 dollarpr. ton.

Begunstiget af udviklingen i dollarkursen

De fleste luftfartsselskaber har dog været begunstiget af en relativt lav dollarkurs, som tildels har opvejet de stigende brændstofpriser, hvorfor stigningerne ikke slår så kraftigt igennem.

Et selskab som Cimber Sterling har for finansåret 2010/11 budgetteret med en brændstofpris på 700 dollars pr. ton.En ændring på 5 procent i brændstofpriserne i forhold til dette niveau vil betyde en bundlinieeffekt på 16 millioner kroner hos det danske luftfartsselskab.

Tilsvarende har selskabet budgetteret med en dollarkurs på 6,0, mens den nuværende dagskurs ligger på 5,60. Hver ændring på 5 procent i valutakursen har en bundlinieeffekt på 26 milloner kroner hos Cimber Sterling.

Hvis man antager, at pris på flybrændstof og valuta havde været stabil hele finansåret i henhold til det nuværende niveau, ville Cimber Sterling have haft en merudgift på flybrændstof på 64 millioner kroner, men en positiv bundlinieeffekt af valutaen på ca.30 millioner kroner. Dermed ville brændstofpriserne ikke have haft fuld effekt p.g.a. valutabesparelsen.

Derfor er det også for tidligt at skabe et egentligt ‘brændstof-hysteri’, da priserne i øjeblikket “kun“ er på niveau med januar 2008. Men fortsætter brændstofpriserne med at stige, og kursen på amerikanske dollars forbliver uændret eller højere – så vil der formentlig inden længe blive tale om at forhøje eksisterende brændstoftillæg.

Grafik: IATA Jet Fuel Price Monitor / kilde: Platts.