Ingen interesse for indløsningstilbud i Cimber Sterling

Helt som ventet var der meget ringe interesse for indløsningstilbuddet fra Mansvell Enterprises. Blot 0,64 % af aktierne i Cimber Sterling skiftede hænder da indløsningstilbuddet på halvanden krone per aktie udløb i denne uge.

Den 1. august tegnede Mansvell Enterprises Ltd. 110.500.000 nye aktier i en rettet emission hos Cimber Sterling Group A/S.

Dermed opnåede selskabet 70,8 % af aktierne i det danske luftfartselskab og som ny storaktionær i Cimber Sterling Group A/S skulle Mansvell Enterprises Ltd. officielt tilbyde at købe de resterende aktionærer ud til en pris på halvanden krone per aktie.

Det følger af§ 31, stk. 1 i værdipapirhandelsloven og § 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010, der stipulerer, atalle aktionærerne får detsamme tilbud.

Den 29. august 2011 afgav Mansvell Enterprises Ltd. derfor et “pligtmæssigt offentligt købstilbud“ til aktionærerne i Cimber Sterling Group A/S.

Købstilbuddet udløb den 26. september kl. 18.00, og i denne periode kunne de tilbageværende aktionærer takke ja til den ukrainsk-cypriotiske storaktionærs tilbud på 1,50 kroner per aktie.

Det var på forhånd ventet, at meget få ville takke ja til den pris, og da købstilbuddet udløb mandag aften havde et fåtal afaktionærer svarende til blot 0,64 % aktierne sagt ja til at sælge deres aktier.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse torsdag fra Cimber Sterling Group, der dermed hargennemført det pligtmæssige offentlige købstilbud.

Afregningen af de ca. 0,64 %af aktierne og stemmerettighederne i selskabet vil blive foretaget per 4. oktober 2011. Dermed tager Mansvell Enterprises endnu en lille bid af Cimber Sterling.

De fleste af aktionærerne i Cimber Sterling har dermed valgt at holde fast i deres investeringer i håbet om, at den nye ejers forventede fusionsplaner kan give økonomisk pote.

Mansvell Enterprises Ltd. har tidligere meldt ud, at man ikke ønsker at blive 100 % ejer eller har interesse i at afnotere selskabet, idet Cimbers børsplatform har været set som en af grundpillerne i de fremtidige vækstplaner.