Jyderne vil flyve direkte ud i verden

En ny Epinion-undersøgelse viser, at omkring 55 % af samtlige jyder ville rejse oftere, hvis der kan flyves direkte fra den lokale lufthavn, fremfor via Københavns Lufthavn. Flere end 2 ud af 3 nordjyder ville således rejse oftere, mens behovet i et vist omfang allerede synes dækket i Syddanmark med adgang til ruter fra lufthavnene i Hamborg og Billund.

Det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, at jyderne foretrækker at rejse direkte ud fra de lokale lufthavne, hvad enten der er tale om Aalborg, Aarhus eller Billund.

Men nu er tendensen og behovet dokumenteret via en analyse foretaget af analysevirksomheden Epinion på vegne af Cimber Sterling. Epinion har via 1.001 webinterviews i perioden 1/12 til 8/12 2011 indsamlet svar fra et repræsentativt udsnit af den samlede danske befolkning.

I analysen har alle respondenter, der ikke boede i Region Hovedstaden eller Region Sjælland skullet tage stilling til følgende udsagn:

“Jeg ville foretage flere udenlandsrejser, hvis jeg kunne rejse fra den nærmeste lokale lufthavn frem for at skulle rejse fra eller via Kastrup Lufthavn.“

Her har 55,5 % af de jyske respondenter angivet, at man er helt enig eller enig i dette udsagn.

Men der store geografiske forskelle i svarene. Således vil 68,7 % af respondenterne i Region Nordjylland rejse oftere, hvis der var flere direkte udenlandsruter fra den lokale lufthavn, som i dette tilfælde må antages at være Aalborg Lufthavn.

Mere beskedent ser det ud i Region Midtjylland, hvor kun 55,8 % svarende til gennemsnittet, ville rejse hyppigere, hvis man lokalt kunne stige om bord i fly direkte til udlandet. Respondenterne i dette område har da også en god tilgængelighed til Billund Lufthavn og Aarhus Lufthavn.

Især Billund Lufthavn har en stærk porteføje af udenrigsruter, mens Aarhus Lufthavn i modsætning til kollegerne nordpå også har tradition for udenrigsruter, men i et mere begrænset omfang end Billund.

Størst ser afvigelsen ud til at være i Syddanmark, hvor kun 47,4 % vil rejse mere ved større tilgængelighed til udenrigsflyruter. Dette område repræsenterer også Fyn, hvor antagelsen er, at mange respondenter er vant til at rejse fra Københavns Lufthavn.

I det sydlige Jylland er der også tradition for at rejse fra Hamburg Airport samt naturligvis også Billund Lufthavn, hvorfor adgang til flere direkte udenlandsruter ikke nødvendigvis udløser en øget rejseaktivitet.

Ingen særlige preferencer for danske selskaber

Analysen viser også, at respondentere totalt set ikke har særlige præferencer for danske flyselskaber. Blot 32,3 % vil foretrække at rejse med et dansk flyselskab, hos 35,4 % af respondenterne betyder det ikke noget, mens 24,8 % direkte siger, at det ingen betydning har overhovedet, om selskabet er dansk eller danskbaseret.

Igen er der regionale forskelle i svarene. Størst loyalitet overfor danske flyselskaber findes blandt respondenterne i Region Sjælland. Her foretrækker 37 % af samtlige af flyve med et dansk flyselskab, mens blot 30 % af respondenterne i Midtjylland har disse præferencer.

Sidstnævnte tendens skal nok ligge i det forhold, at sjællænderne naturligt er eksponeret op imod Københavns Lufthavn, hvor SAS og Cimber Sterling dominerer med op imod 50 % af ruterne, mens midtjyderne er vant til at benytte Billund Lufthavn, hvorfra SAS ikke opererer, mens netværksselskaber som Air France, KLM og Lufthansa samt det irske lavprisflyselskab Ryanair dominerer.

Flere jyske Cimber-udenlandsruter på vej

Danskbaserede Cimber Sterling er et af de flyselskaber, der pusler med tanken om flere ruter fra jyske lufthavne. Det skal i givet fald ske i takt med, at flyflåden tilpasses den nye strategi, således at der kan tilbyde flereruter fra Billund, Aarhus og Aalborg til ferie- og storbydestinationer i Europa.

“Viforventer at vækste med flere fly og nye ruter indenfor det vi kalder det regionale marked, hvilket vil sige med flytyper, der har op til90 flysæder,“ siger Cimber Sterlingsadministrerende direktør Jan Palmér til CHECK-IN.dk.

Væksten pådet regionale markedvil ifølge Cimber-direktøren ske i takt med, at Boeing 737-flyene udfases. Det bliver i første omgang de velkendte 66 sæders ATR72-fly, der vil være omdrejningspunktet, mens der først er forventning om nye regionale jetfly i vintertrafikprogrammet 2012/13.