Københavns Lufthavne øger sin gæld

Københavns Lufthavne har med et nyt obligationslån øget sin gæld med næsten 340 mio. kroner og lånt tæt ved 900 mio. kroner. Samtidig trækkes 450 mio. ud af selskabet.

Attraktive lånevilkår på finansmarkederne har fået Københavns Lufthavne til at øge sin gæld. Således har lufthavnen et 10-årigt lån på 100 mio. dollars, svarende til 561 mio. danske kroner, som forfalder i denne måned. Og i stedet for bare at få et nyt lån i samme størrelsesorden, så har lufthavnen valgt at låne yderligere 60 mio. dollars, svarende til 337 mio. kroner.

Det betyder, at lufthavnen de næste 10 år bærer rundt på et lån på 160 mio. dollars, svarende til 898 mio. kroner.

”Det nye lån er USD 60 mio. højere end det forfaldne lån, da CPH fandt det fornuftigt at drage fordel af de stærke markedsforhold forud for de fremtidige refinansieringskrav. Obligationsudstedelsen blev væsentligt overtegnet, hvilket bekræfter CPHs position som et internationalt anerkendt og troværdig infrastruktur. Gælden sikrer CPH stabil og langsigtet finansiering på tilfredsstillende vilkår og betingelser,” skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse om sit halvårsregnskab.

Samtidig udbetaler lufthavnen et ekstraordinært udbytte på 454 mio. kroner til sine ejere, som blandt andet er en pensionskasse for canadiske lærere, en australsk kapitalfond og Den Danske Stat. Det er dog canadierne og australierne der tilsammen har aktiemajoriteten og bestemmer hvordan virksomheden skal drives. Ogudbetaling af et ekstraordinært udbyttei omegnen af 400 mio. kroner i forbindelse med halvårsregnskabet,har været fast kutyme siden den australske kapitalfond blev medejer af lufthavnen i 2006.

Højere parkeringspris
Halvårsregnskabet viser, at omsætningen er steget 3,4 procent, og resultatet før skat steg med 1,9 procent til 544,2 mio. danske kroner.

Lufthavnen tjener godt på ejerskabet af lufthavnshotellet Hilton, på parkeringshusene og på butikkerne i afgangshallerne. Det er det, der med et brancheudtryk kaldes de ikke-aeronautiske aktiviteter. Ud af en omsætning på 756 mio. danske kroner formåede lufthavnen at tjene 489 mio. kroner på bundlinjen på ikke-aeronautiske aktiviteter i første halvår af 2013.

Specielt Hilton har haft et godt første halvår efter endt ombygning og renovering, idet konferenceaktiviteten er øget samtidig med, at belægningsprocenten på værelserne fortsat er høj. Det betyder, at omsætningen på hoteldriften er steget med 9,9 procent.

Omsætningen på parkering er gået frem med 3,0 procent grundet en højere gennemsnitlig parkeringspris som følge af fortsat effektiv prisoptimering.

”Omsætningen i shopping-centret er steget med 0,9 procent grundet stærk fremgang i specialforretningerne, restauranter og barer som følge af de opgraderinger af butiksudbuddet, vi har foretaget gennem de seneste par år og i begyndelsen af året ombyggede vi de seks taxfree butikker for at forbedre passagertilfredsheden,” siger Københavns Lufthavnes direktør, Thomas Woldbye.

Ikke i nærheden
Når det kommer til de aeronautiske aktiviteter, altså aktiviteter direkte forbundet med drift af lufthavn, så var omsætningen højere end på de ikke-aeronautiske aktiviteter. 983 mio. kroner blev det til i årets første seks måneder. Til gengæld er lufthavnen ikke i stand til at tjene i nærheden af det samme som på hoteldrift, parkering og shoppingcentret. Kun 154,7 mio. kroner på bundlinjen fra egentlig lufthavnsdrift kunne det blive til.