(Foto: Arne V. Petersen)

Krydsvind og sne gav udfordringer i CPH

Kombinationen af snestorm og vindforhold, der har tvunget Københavns Lufthavn til at bruge en særlig tværbane, gav udfordringer i lufthavnen.

I Københavns Lufthavn er man vant til at håndtere snestorme som den, der mandag aften ramte Storkøbenhavn.

”Vi er i maksimalt beredskab i de kommende tre døgn. Det vil sige, at vi har 55 mand pr. døgn dedikeret 100 procent til snerydning. Det betyder også, at vi kører med 14 sneplove, når vi rydder banerne, hvilket igen betyder, at vi kan rydde en 45m bred og 3,5 km lang startbane på 10-12 minutter,” fortalte Søren Hedegaard Nielsen, pressechef i Københavns Lufthavn, mandag eftermiddag til CHECK-IN.dk inden snestormen ramte hovedstaden.

Men vejrforhold med kraftig vind fra en bestemt retning, som lufthavnen kun oplever ganske få dage om året, kan denne gang være med til at gøre håndteringen af snestormen en smule mere kompliceret end normalt.

Fra søndag eftermiddag og frem til mandag eftermiddag landede langt de fleste fly i Københavns Lufthavn på tværbanen 12/30 på grund af kraftig vind på tværs af de to normale baner 04R/22L og 04L/22R, der ligger parallelt.

”Vi afvikler landinger på bane 12, mens starterne skifter lidt mellem bane 12 og bane 04R. Så længe det ikke sner, betyder det ikke det helt store for kapaciteten, sagde Søren Hedegaard Nielsen mandag eftermiddag.

Senere på eftermiddagen slog vinden om og flyene begyndte igen primært at lande på de to parallelle hovedbaner.

Reducere kapacitet
Hvis ikke vinden var slået om, så lufthavnen igen kunne bruge begge parallelbanerne, da snestormen mandag aften ramte hovedstaden, kunnedet være bleveten udfordring, hvis man skulle bruge 10 – 12 minutter på at snerydde den eneste bane, som man havde til rådighed til landende fly. Men sent mandag eftermiddagslog vinden om.

”Det betyder, at vi kan afvikle starter og landinger fra den ene parallelbane, mens vi rydder sne på den anden,” forklarer Søren Hedegaard Nielsen, der forudser at tirsdag morgens flytrafik vil blive påvirket af snevejret.

”Kombinationen af kraftig vind delvist på tværs af vores baner og let sne betyder, at der er risiko for fygning, og det vil alt andet lige betyde, at morgendagen nok vil byde på nogle forsinkelser i flytrafikken. Det er simpelthen fysisk umuligt kontinuerligt at rydde en stor mængde fygesne væk fra banerne uden at det kommer til at påvirke trafikken,” understreger pressechefen.

Foto: Arne V. Petersen, Københavns Lufthavn.